kavitan co to znaczy
Co znaczy Kavitan. Czym jest odporności Producent: SpofaDental a.s., Markova 238, CZ - 506 46 Jićin.

Czy pomocne?

Definicja Kavitan

Definicja z ang. Kavitan, z niem. Kavitan.

Co to znaczy: KAVITAN® PRO C3»
Cement szkłojonomerowy o podwyższonej odporności
Producent:
SpofaDental a.s., Markova 238, CZ - 506 46 Jićin, www.spofadental.com proszek: Szkło fluorokrzemowe, osuszone polikwasy płyn: Wodny roztwór kopolimeru akrylowego i kwasu itakonowego Charakterystyka:
Kavitans Pro to chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy przeznaczony do wykonywania dlugoczasowych wypełnień w odcinku zębów bocznych. Charakteryzuje się wysoką odpor¬nością na ściskanie, adhezją chemiczną do twardych tkanek zęba i zdolnością uwalniania jonów fluorowych.
Zmieszany cement posiada gęstą konsystencję, nie klei się do narzędzi i jest łatwy do mo¬delowania i kondensowania w ubytku. Wskazania:
- Długoczasowe wypełnienia w klasie I i II nieobciążone zgryzowo.
- Wypełnienia klasy V, III w uzębieniu stałym
- Wypełnienia kanapkowe w klasach I, II, III i V w zębach stałych.
- Wypełnienia klas I, II, III, V w uzębieniu mlecznym
- Podkłady adhezyjne pod wypełnienia amalgamatowe albo kompozytowe
- Odbudowa utraconych tkanek twardych zęba przy preparacji filarów pod korony, wkłady, nakłady i licówki
- Do wypełnień tymczasowych w uzębieniu stałym klasy I, II, Ml, V
- Do techniki ART (minimalnie inwazyjna sposób wypełnienia)
Przeciwwskazania:
Wypełnienia klas IV. Wypełnienia klas II narażone na duże obciążenie zgryzowe w uzębie¬niu stałym. Kavitanu Pro nie używać w razie znanej nadwrażliwości na któryś z jego składników.
SPOSÓB STOSOWANIA
Stosunek mieszania proszek: płyn 3.5 :1 (g:g)
Czas mieszania 30 - 45 sek
Czas pracy (od rozpoczęcia mieszania do rozpoczęcia twardnienia) 2-3 min
Czas pracy z materiałem (od zakończenia mieszania do początku twardnienia) min. 1:30 min
Czas wiązania (od początku mieszania do wstępnego stwardnienia) min. 5 min
Powyższe wartości odnoszą się do temperatury pokojowej 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%.
Przygotowanie cementu:
- Proporcja mieszania: 3,5:1 (g:g) jest to jedna miarka proszku na 1 kroplę płynu. Optymalna temperatura przygotowania cementu 20 - 25°C.
- Przed użyciem rozpulchnić proszek potrząsając buteleczką! Nie upychać proszku w mi¬arce! Po napełnieniu miarki proszkiem pozbyć się nadmiarów ocierając miarkę o mankiet umieszczony w zamknięciu buteleczki.
- Odpowiednie odmierzenie kropli uzyskamy ustawiając buteleczkę pionowo i delikatnie ją
naciskając.
- Butelki z proszkiem i z płynem zamknąć natychmiast po zastosowaniu
- Proszek i płyn nanieść w odpowiednich porcjach na gładka papierową podkładkę albo szklana
płytkę (schłodzona płytka szklana przedłuża czas pracy materiałem). Proszek do płynu
można dodać od razu albo w 2 - 4 porcjach. Mieszać dzięki łopatki plastykowej albo ze
stali nierdzewnej w jak najkrótszym czasie (max 30 - 45 s). Odpowiednio przygotowany
cement ma postać plastyczną i nie klei się do narzędzi.
Postępowanie kliniczne:
- Usunąć próchnicowo zmienioną tkankę ( w razie zmian pochodzenia erozyjnego albo abrazyjnego nie ma konieczności opracowania retencyjnego ubytku, wystarczy mechanicz¬nie oczyścić powierzchnię zębiny.)
- W ubytkach gdzie ściana dokomorowa jest cieńsza niż 0.5mm stosować podkłady na bazie Ca(OH)2
- W celu poprawienia adhezji użyć kondycjonera wg ulotki załączonej dla danego materiału (na przykład KAVITAN® KONDICIONER).
- Materiał do ubytku zakładać dzięki bardzo gładkiego aplikatora, albo specjalnego narzędzia (Centrix tips). Po nałożeniu do ubytku materiał łatwo daje się modelować dzięki nakładacza zakończonego kulką o odpowiedniej średnicy.
- Zaleca się, by cement wiązał przykryty formówką.
- Wypełnienie po stwardnieniu pokryć lakierem ochronnym (LC VARNISH).
- Nadmiary materiału można usunąć nierotacyjnymi narzędziami stomatologicznymi (skalpe¬lem, skalerem, ekskawatorem) albo w delikatny sposób narzędziami rotacyjnymi.
- Obróbkę mechaniczną ewentualne wytrawianie przed wykonaniem wypełnień wykonywa¬nych techniką kanapkową można przeprowadzać najszybciej po upływie 15 min.
Istotne uwagi:
Cementy szkłojonomerowe są bardzo wrażliwe na nadmiar wilgoci (rozpuszczanie się w ustach) i jej utratę (przesuszanie), w szczególności w początkowej fazie wiązania. Materiał może przyklejać się do narzędzi, przed całkowitym związaniem należy go z nich usunąć. Zasady bezpieczeństwa:
Składnik płynny podrażnia oczy i naskórek. Unikać kontaktu płynu ze skórą i oczami. ( w razie kontaktu materiału z oczami, obficie wypłukać je wodą i zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Likwidacja odpadów:
Resztki nie zużytego materiału i opakowanie po nim można utylizować standardowym
metodą w miejscu pracy. Pozostałości płynu należy przekazać przedsiębiorstwem specjalizującym
się w utylizacji tego rodzaju odpadów.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 5°C do 25°C, w szczelnie
zamkniętym pojemniku. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Moment trwałości: 2 lata
Oznaczenie na opakowaniu:
EXP RRRR- MM ( EXP= termin przydatności, RRRR=rok, MM= miesiąc) Opakowania:
15 g proszku w odcieniach A2, A3, B3, C3 + 10 g płynu, bloczek do mieszania, miarka
Opakowanie uzupełniające:
15 g proszku w kolorach A2, A3, B3, C3
10 g płynu
high compressive and flexure strength
O high wear resistance
O non-sticky condensable consistency
O long-term fluoride release
■■■high radiopacity
Indications:
Semi-permanent restorations in posterior teeth (Class I and II)
Class V and III restorations in permanent teeth
Restorations of Class I, II, III, and V in deciduous teeth
Laminated fillings of Class I, II, III, and V in permanent teeth - so-called sandwich technique
Pin retained core build-ups
Adhesive liners under composite or amalgam restorations
A.R.T. technigue (Atraumatic Restorative Treatment)

Czym jest Kavitan znaczenie w Słownik na K .