ubytków klasyfikacje co to znaczy
Co znaczy Klasyfikacje Ubytków. Czym jest Zaawansowania: 2.2 Skala Występowania 3 Lasfargues,Kaleka.

Czy pomocne?

Definicja Klasyfikacje Ubytków

Definicja z ang. Classifications defects, z niem. Klassifikationen Mängel.

Co to znaczy: Lista treści
1 G.V.Black
2 Mounte,Hume
2.1 Skala Zaawansowania:
2.2 Skala Występowania
3 Lasfargues,Kaleka,Louis
4 Bibliografia
G.V.Black
I-ubytki rozpoczynające się w zagłębieniach anatomicznych wszystkich zębów, czyli na powierzchniach:
zgryzowych zębów przedtrzonowych i trzonowych,
podniebiennych zębów trzonowych górnych,
policzkowych zębów trzonowych dolnych,
podniebiennych siekaczy bocznych górnych,
II-ubytki rozpoczynające się na powierzchniach stycznych zębów przedtrzonowych i trzonowych,
III-ubytki rozpoczynające się na powierzchniach stycznych zębów przednich z zachowanym kątem siecznym,
IV-ubytki rozpoczynające się na powierzchniach stycznych zębów przednich z uszkodzonym kątem siecznym,
V-ubytki rozpoczynające się w 1/3 przydziąsłowej powierzchni zęba,
VI-ubytki rozpoczynające się na brzegu siecznym, szczytach guzków, listewkach brzeżnych, 2/3 dokoronowych powierzchni zęba,
Mounte,Hume
Skala Zaawansowania:
0-próchnica początkowa /caries incipiens/,bez naruszenia twardych tkanek na powierzchni szkliwa,którą można wyleczyć dzięki mechanizmów remineralizacji,
1-najmniejsza zmiana próchnicowa wymagająca interwencji lekarza,kiedy mechanizmy remineralizacji nie są już w wstanie powstrzymać procesu chorobowego,
2-ubytek średniej wielkości,kiedy liczba twardych tkanek zęba wystarcza do przeciwstawienia się działającym siłą żucia/przenoszenia obciążeń zgryzowych,
3-ubytek wymagający modyfikacji i zwiększenia w celu uchronienia pozostałej części korony przed zniszczeniem z powodu działania sił żucia/przenoszenia obciążeń zgryzowych (pęknięcie guzka,zniszczenie kąta siecznego),
4-rozległy ubytek powstały po utracie części korony (pęknięcie guzka,zniszczenie kąta siecznego),
Skala Występowania
1-bruzdy i zagłębienia anatomiczne na powierzchniach żujących,dołki na powierzchniach policzkowych zębów trzonowych dolnych,rowki na powierzchniach podniebiennych zębów trzonowych gónych,erozje i uszkodzenia mechaniczne na gładkich powierzchniach,
2-powierzchnie styczne wszystkich zębów /klasa II,III,IV wg Blacka/,
3-1/3 przydziąsłowa część korony i odsłonięte powierzchnie szyjek i korzeni zębów z powodu recesji dziąseł /klasa V wg Blacka + odsłonięte korzenie/,
klasyfikacja ubytków wg Mount'e i Hume'a:
-mechanizm numeryczny umożliwia sprawniejsze przeprowadzanie analizy komputerowej,prowadzenia statystyk,
-nie uwzględnia rozpoznawanych początkowych uszkodzeń próchnicowych (caries incipiens), które kwalifikują się do postępowania remineralizacyjnego (leczenie nieinwazyjne),
-nie określa kształu opracowania ubytku,zależy on on zdolności i doświadczenia lekarza,
-jest zgodny z zasadą minimalnej interwencji,
Graham J.Mount - prof. na Uniwersytecie w Adelajdzie /Australia/
Site\Size Number Cavity Minimal Moderate Enlarged
pit and fissure /bruzdy i zagłębienia na powierzchni żującej i inne zaburzenia na gładkich powierzchniach szkliwa/
contact area /powierzchnie styczne/
cervical /powierzchnie poniżej punktu stycznego/
1/3 przydziąsłowej części korony i odsłonięte powierzchnie korzeni zębów.
Lasfargues,Kaleka,Louis
to jest sposób oparta na zasadach stomatologii adhezyjnej i nazwana koncepcją umiejscowienia i zaawansowania zmiany.

to jest zmodyfikowana klasyfikacja Mounte'a i Hume'a,gdzie dodajno stadium próchnicy początkowej (caries incipiens), która kwalifikuje się do postępowania remineralizacyjnego (leczenie nieinwazyjne).
Bibliografia
[1]
↑ Zarys Kariologii - Danuta Piątowska - 2002 -179 - 8387717150

Czym jest Klasyfikacje Ubytków znaczenie w Słownik na K .