protetyczna korona co to znaczy
Co znaczy Korona Protetyczna. Czym jest Przeciwwskazania 5 Wykonanie Pojęcie proteza stała.

Czy pomocne?

Definicja Korona Protetyczna

Definicja z ang. Prosthetic crown, z niem. Prosthetic Krone.

Co to znaczy: Lista treści
1 Pojęcie
2 Podział
3 Wskazania
4 Przeciwwskazania
5 Wykonanie
Pojęcie
proteza stała,jednozębowa,ozębnowa,pokrywająca część albo całość korony zęba.może stanowić uzupełnienie samodzielne,przedmiot konstrukcyjny mostu,,,przedmiot koron zblokowanych.
Podział
Z racji Na Materiał:
jednolite /proste/,
akrylowe,
metalowe,
kompozytowe,
niemetalowe,
porcelana Procera,
niejednolite /złożone/,
metalowo-akrylowe,
metalowo-kompozytowe,
metalowo-porcelanowe,

Z racji Na Zasięg:
częściowe,
całkowite,


Z racji Na Stosunek Do Dziąsła:
naddziąsłowe,
dodziąsłowe,
poddziąsłowe,Z racji Na Sposób Opracowania Zęba:
schodkowe,
bezschodkowe,
Z racji Na Sposób Wykonania Labolatoryjnego:
metalowe,
lane,
tłoczone,
pierścieniowe,
niemetalowe,
licowane,
wypalane z porcelany,
polimeryzowane z akrylu,
Wskazania
starcie patologiczne,
korekta stosunków zwarciowych,
powiększenie wysokości zwarcia,
znaczne zniszczenie korony /uraz, próchnica, duże wypełnienia/,
względy estetyczne /przebarwienia, niepoprawny kształt, ustawienie/,
Przeciwwskazania
krótkie korony /należy odbudować włóknem szklanym albo wysunąć ortodontycznie/,
niewielki wymiar przednio-tylni /uniemożliwia licowanie, możliwa jest korona metalowa/,
brak miejsca przy niskiej wysokości zwarcia /wymagana jest odbudowa wysokości zwarcia/,
Wykonanie
uwzględnienie czynników: topografia miazgi, ochrona miazgi, materiał wykonania, oszczędzanie tkanek, stan przyzębia, funkcja zęba, tor wprowadzenia, retencja korony, nie należy szlifować zęba przy istniejącym stanie zapalnym dziąseł, które
z racji na obrzęk i krwawienie uniemożliwiają precyzyjne oszlifowanie zęba i pobranie wycisku,
można opracować jedynie pół zęba dla uwidocznienia grubości i kształtu szlifowania, albo wykonać nacięcia separujące /rowki orientacyjne/, wzdłuż osi długiej i na powierzchni żującej. w zębach przednich wykonuje się najczęściej korony poddziąsłowe, wnikające w zależności od głębokości kieszonki 0,5-1,5mm, z kolei w zębach bocznych nie drażniące przyzębia korony naddziąsłowe. możliwe jest również poddziąsłowe oszlifowanie powierzchni wargowej i naddziąsłowe pozostałych powierzchni.
opracowanie i wypełnienie ubytku,
pobranie wycisku anatomicznego na koronę tymczasową,
oszlifowanie zęba:
zbieżność ścian 5*-7*,
korona metalowa 0,3-0,5mm,
korona metalowa licowana porcelaną 0,3-0,5mm+1mm,
zachowanie kształtu bruzd i guzków,
zachowanie kształtu elipsy, prostokąta,
stopień chamfer,shoulder/beveled shoulder,
wygładzenie powierzchni,
pobranie wycisku dwuwarstwowego,
szczęki i żuchwy na koronę tymczasową i wzorniki zwarciowe,
pobranie kęska zwarciowego w celu oceny wysokości zwarcia,
przeciwdziałanie nadwrażliwości zębiny,
założenie korony tymczasowej,
wykonanie korony w pracowni protetycznej,
sprawdzenie przylegania korony w rejonie przydziąsłowej,
sprawdzenie kontaktów z zębami sąsiednimi i przeciwstawnymi,
ozon,
odtłuszczenie alkoholem, hydrolem albo wodą utlenioną i osadzenie korony na stałe,
Korona-proteza stała,jednozębowa,ozębnowa pokrywająca część albo całość korony klinicznej zęba.
Korony częściowe
1. Oszczędzają struktury zęba przed nadmiernym
oszlifowaniem
2. Prawie całkowita widoczność obrzeża korony ułatwia
lekarzowi jego właściwe dostosowanie, a pacjentowi
dokładne oczyszczanie tych okolic
3. Brzegi korony umieszczone zwykle powyżej szyjki
dziąsłowej zmniejszają sposobność podrażnienia
przyzębia
4. Łatwiej jest je osadzić i zacementować na zębie niż
korony całkowite
5. Bezpośredni wgląd w okolice brzegów korony ułatwia
ocenę i weryfikację jej osadzenia na zębie
6. Odsłonięcie części korony zęba umożliwia zbadanie
żywotności miazgi
Podział Koron:

z racji na:
-uzupełnienia samodzielne,
-,,,,przedmiot konstrukcyjny mostów,
--,,,,,przedmiot utrzymujący protezy ruchome,


z racji na zasięg:
-częściowe odbudowujące część korony /1/2 ; 3/4/,
-osłaniające pokrywającego całą koronę,
-całkowite odbudowujące całą koronę,z racji na materiał:
-proste /jednolite/:metalowe,niemetalowe /akrylowe,porcelanowe,kompozytowe/,
-złożone /niejednolite/:metalowo-akrylowe,metalowo-porcelanowe,metalowo-kompozytowe,
z racji na stosunek do brzegu dziąsłowego:
-naddziąsłowe /chore przyzębie/,
-dodziąsłowe,
-poddziąsłowe /zdrowe przyzębie/,

z racji na sposób opracowania zęba:
-schodkowe,
-bezschodkowe,


z racji na sposób wykonania labolatoryjnego:
-metalowe /tłoczone,pierścieniowe,lane/,
-niemetalowe /wypalane z porcelany,polimeryzowane z tworzywa akrylanowego,licowane/z racji na pełnioną funkcję:
-lecznicze,
-profilaktyczne,
-uzupełniające,
-ochronne,
-korygujące,
-kosmetyczne,
-zakotwiczające,
-teleskopowe,
-zespalające,
-podporowe,
Korona Lana Licowana Porcelaną:
szlifowanie korony 1-1,5mm
gładka powierzchnia i wysoka etetyka
Korona Akrylowa:
produkowana w puszcze polimeryzacyjnej
próba metalu polega na doborze koloru
ocena przydatności zęba jako filaru:badanie kliniczne,pantomogram,ruchomość zęba,
Korony Porcelanowe w odróżnieniu do akrylowych nie mają tylnej ściany i widoczny jest metal od strony podniebiennej/językowej,nie ulegają przebarwieniu,nie gromadzi się na nich płytka nazębna,
opaker->warstwa zębinowa->warstwa szkliwna->glazura
szlifowanie z chłodzeniem podgrzaną wodą
W sytuacjach, kiedy korony zębów nie mogą być odbudowane wymienionymi wyżej metodami , stosuje się korony protetyczne, a więc uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach żywych jak i martwych. Mają one wykorzystanie w sytuacjach znacznego, nie dającego się odbudować dzięki materiałĂłw do wypełnieĹ„, zniszczenia części koronowej zęba. Regularnie służą także do poprawy estetyki, przebudowy zwarcia, a również do lepszego utrzymania w jamie ustnej protez ruchomych. Są w najwyższym stopniu rozpowszechnionym elementem mocującym mosty.
z racji na użyte materiały, korony dzieli się na:
jednolite, wykonane z jednego rodzaju materiału na przykład: samego metalu, akrylu czy aktualnie porcelany. Korony akrylowe, ktĂłre aktualnie stosuje się tylko jako uzupełnienia czasowe.
złożone, w ktĂłrych głĂłwna część wykonana jest z metalu, a tylko widoczna powierzchnia pokryta jest materiałem odpowiadającym barwą własnym zębom. Korony złożone licowane są najczęściej porcelaną albo akrylem.
Z uwagi na trwałość barwy i kształtu, idealną przezierność pozwalającą imitować szkliwo, a również obojętność biologiczną i wytrzymałość mechaniczną, za idealny materiał należy uznać dzisiaj porcelanę. W porĂłwnaniu z nią wprawdzie tani, lecz łatwo przebarwiający, ścierający się, chłonący zapachy akryl wypada bardzo niekorzystnie.
Wskazania Do Wykonania Koron:
-znaczne uszkodzenie części koronowej,nie nadające się do leczenia zachowawczego /próchnica,atrycja,abrazja,uraz/:korona odbudowująca,
-negatywne ukształtowanie,ustawienie,wielkość korony zęba /pomniejszenie wysokości zwarcia,zaburzenia powierzchni okluzyjnych,klamra protezy częściowej:korona korygująca,
-przebarwienie,niedorozwój szkliwa /hipoplazja/:korona kosmetyczna,
-planowanie wykonania mostów zakotwiczonych na zębach filarowych dzięki koron protetycznych:korona filarowa,
-choroby przyzębia:szynowanie włóknami szklanymi,
Przeciwwskazania Bezwzględne Do Wykonania Koron:
-zmiany patologiczne w tkankach zęba albo przyzębiu uniemożliwiające rozpoczęcie leczenia /złamanie korzenia z przemieszczeniem/,
-zniszczenie korzenia /próchnica/,
-zmiany okołowierzchołkowe /ropień,torbiel/,
-rozchwianie III*,
-braki kostne,
Przeciwwskazania Względne Do Wykonania Koron:
-zbyt niska korona,
-niewielki wymiar przednio-tylni korony,
-nachylenie do wyrostków,
-brak miejsca przy małej wysokości zwarcia,
-rozchwianie II*,
-zęby niepoprawnie przeleczone kanałowo,
-nieleczona dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego,
-młody wiek pacjenta,
Poprawne Wykonanie Korony:
-zabezpieczenie zęba przed próchnicą /samooczyszczanie protezy/,
-zapewnienie prawidłowego zwarcia centrycznego i ekscentrycznego,
-spełnianie wymagań estetycznych /kształt,zasięg,kolor/,
-odtworzenie wielopunktowego kontaktu zębów przeciwstawnych,
-umiejscowienie punktu stycznego jak najbliżej powierzchni żującej/brzegu siecznego,
Opracowanie Zęba Pod Koronę:
fazy kliniczne:
-znieczulenie miejscowe,
-nadanie odpowiedniego kształtu:zbieżne ściany,brak podcieni,odpowiednia długość korony,zachowanie kształtu zęba,zarysu guzków,zmniejszenie wymiaru o grubość korony /metal 0,4mm,porcelana 0,8mm,cement 1,2mm,brzeg sieczny/powierzchnia żująca 1,5-2,0mm/,
rowki orientacyjne->powierzchnie żujące/brzegi sieczne->separacja od zębów sąsiadujących->obwód,schodek->wykończenie okolicy przydziąsłowej->zaokrąglenie
-pobranie wycisku zębów przeciwstawnych,
-określenie zwarcia centrycznego,
-założenie korony tymczasowej /by ząb się nie przesunął i nie wysunął/,
próba metalu:
-sprawdzenie zasięgu,przylegania,utrzymywania się bez cementu,anemizacji,


fazy labolatoryjne:
-odlanie z wycisku modelu gipsowego,
-odtworzenie zwarcia w artykulatorze,
fazy kliniczne:
usuwanie korony tymczasowej,
ozon,
-przemycie, dezynfekcja, osuszenie korony stałej,
-zacementowanie korony stałej,
Zabezpieczenie Miazgi:
-szlifowanie przecinkowe,ruchem posuwistym,min. nacisk 1N,wykorzystywanie ostrych wierteł,część przylegająca do zęba <2mm,wolne obroty w rejonie miazgi,zachowanie warstwy zębiny >0,7mm,6x funkcyjne końcówki (3x woda,3x powietrze),dezynfekcja kanalików zębinowych opracowanego zęba (Tubulitec),
Przygotowanie Wycisku Pod Koronę:
dokładność odwzorowania zależy od stanu przyzębia,przygotowania kieszonki dziąsłowej,rodzaju masy wyciskowej,poprawności wykonania,
Konsekwencje Nieprawidłowego Odtwarzania Zwarcia W Zębach Bocznych:
-przemieszczenie zębów bocznych,
-przeciążenie zębów przednich,
-boczne przemieszczenie żuchwy,

Czym jest Korona Protetyczna znaczenie w Słownik na K .