most co to znaczy
Co znaczy Most. Czym jest Podział Mostów 4 Wskazania 5 Przeciwwzkazania 6 Wykonanie Pojęcie to jest.

Czy pomocne?

Definicja Most

Definicja z ang. Bridge, z niem. Brücke.

Co to znaczy: Lista treści
1 Pojęcie
2 Budowa
2.1 Filar
2.2 Przęsło
3 Podział Mostów
4 Wskazania
5 Przeciwwzkazania
6 Wykonanie
Pojęcie
to jest uzupełnienie protetyczne umocowane na stałe dzięki cementu na własnych zębach pacjenta zwanych zębami filarowymi.
między nimi znajdują się przęsła mostu.siła żucia przenoszona jest poprzez most na ozębną i kość.
Budowa
Filar
odtwarza czynność i kształt utraconej części zęba i jest osadzany na opracowanej koronie,korzeniu albo implancie,
korony,wkłady,nakłady,korony sztyftowe,zasuwy.ząb filarowy może przyjąć siłę maksymalnie 1,5zęba
Najlepszy filar protetyczny powinien wykazywać żywą miazgę.Jednakże zęby leczone endodontycznie ,bez objawów ze strony ozębnej,z
radiologicznym obrazem szczelnego i calkowitego wypelnienia kanalu ,mogą być również wartościowymi filarami,chociaż pewne
ograniczenie ich wydolności może wynikać z uszkodzenia części koronowej zęba.Stan ten można jednak zrekompensować poprzez nadbudowę zęba w formie wkladów koronowo-korzeniowych wykonanych z metalu lub wkladów amalgamatowych bądź kompozytowych wzmocnionych ćwieczkami retencyjnymi.
Zęby filarowe z racji na dodatkowe
obciążenia ,nie powinny wykazywać
patologicznej ruchomości, zaś otaczające je
tkanki powinny być dorze zachowane i wolne
od mechanizmów zapalnych przed przystąpieniem
do wykonania protez stalych.
Pelna wartosć filarów z punktu widzenia
paradontologicznego można określić na
podstawie oceny stopnia zachowania tkanek
oporowych zęba i jakości korzeni
analizowanych pod kątem następujących
zależności:
1.Proporcja korona kliniczna-korzeń
2.Konfiguracja korzeni
3.Powierzchnia ozębnej
1.gdyż brzeg wyrostka zębodolowego
obniża się(także fizjologicznie)w
kierunku korzenia skutkuje to zwiększanie
się bocznych obciążeń filaru szczególnie
szkodliwych dla przyzębia.Z tego powodu
idealna proporcja dlugości korony do
korzenia zęba wynosi 1:2,za optimum
przyjęto 2:3 zaś za minimum stosunek 1:1
Ad.2
1.Zęby z korzeniami splaszczonymi mezjalno-dystalnie są z punktu
widzenia paradontologicznego lepszymi filarami niż zęby z korzeniami
okrąglymi.
2.((także zęby w odcinkach bocznych z korzeniami szeroko
rozstawionymi zapewniaja lepsze podparcie niż zęby z korzeniami
zbieżnymi,zlanymi albo stożkowatymi.
3..(((także zęby jednokorzeniowe wykazujące na zdjęciach RTG
nieregularny ksztalt korzenia albo ich zakrzywienie w rejonie
przyszczytowej,są bardziej wartościowymi filarami od zębów z doskonale
zbieżnym ksztaltem korzenia.
Ad.3
1.istotnym elementem oceny jakości filarów
protetycznych jest rozmiar powierzchni ich
korzeni mierzona w obrębie obecnie istniejących
wlókien ozębnowych.
Większe zęby maja większą powierzchnie ozębnej i
lepiej przeciwstawiają się dodatkowym
obciążeniom
Dlugośc luki bezzębnej uzupelnianej mostem
gwarantującym pomyślne wyniki leczenia jest
ograniczona i zależy w sporym stopniu od jakości
filarów ,aa zwłaszcza od ich wydolności do
przyjęcia dodatkowego obciążenia.
Przęsło
znajduje się nad bezzębnym wyrostkiem zębodoowym i przenosi kompletnie siłę na zęby filarowe,
odtworzenie czynnosci
odtworzenie wyglądu estetycznego
szczelina swobodnego przepływu śliny
brak miejsc retencyjnych dla zalegania resztek pokarmowych
sprzyjanie samooczyszczaniu
umożliwienie wykonywania zabiegów higienicznych
odciążenie brodawek dziąsłowych
Kontakt na policzkowej części wyrostka
Brak ostrych brzegów
Rodzaje:
siodełkowe (dobra estetyka,nie wspomaga higieny),
stożkowate (słaba estetyka,nie wspomaga higieny),
soczewkowe (dobra estetyka,średnio wspomaga higienę),
owalne (dobra estetyka,dobrze wspomaga higienę),
z racji na kontakt z tkankami miękkimi,powinno być wykonane ze złota albo porcelany,
mogą przebiegać w linii prostej, albo biec po łuku w celu podparcia policzków,jednak są wtedy mniej wytrzymałe,
im dluższe przęslo,tym większa jego elastyczność i ciśnienie wywierane na zęby filarowe (przeciążenie,rozchwianie,odcementowanie).
przęsło dwuczłonowe o tym samym przekroju będzie miało ugięcie 8x większe niż przęsło jednoczłonowe,a przęsło trzyczłonowe aż 27x większe. pomniejszenie grubości przęsła o połowę powiększa jego ugięcie 8x - Shilinburg
przęsło aktywne bierze udział w zgryzie,jest naturalnej wielkości,ma guzki,przenosi siły jak naturalny ząb,
przęsło pasywne nie bierze udziału w zgryzie,jest mniejsze,nie ma guzków,przenosi niewielkie siły,
filar i przęsła połączone są łącznikami /członami filarowymi/,
korona filarowa + łącznik + przęsło I zęba+ łącznik + przęsło II zęba + łącznik + korona filarowa = most czteropunktowy /czteroczłonowy/,
Przedmioty Łaczące Przęsło Mostu Z Zębem Filarowym:
korona,
ząb ćwiekowy,
wkład koronowy,
Podział Mostów
-jednolite /proste/:metalowe,porcelanowe,kompozytowe,akrylowe,
-niejednolite /złożone/:metalowo-porcelanowe,metalowo-kompozytowe,metalowo-akrylowe,
-dwubrzeżne przęsło umocowane jest obustronnie na zębach ograniczających lukę zębową,
-jednobrzeżne w sytuacji umocowania przęsła jednostronnie,
-dwubrzeżno-jednobrzeżne połączone są dwa przęsła,jedno umocowane jest obustronnie,z kolei drugie dołączone jest do mostu dwubrzeżnego,
-monolityczne człony filarowe i przęsło odlane są w tym samym czasie,w całości,
-dolewane do gotowych członów filarowych dolewa się przęsło mostu,
-lutowane służące jedynie w sytuacjach wykorzystania metali szlachetnych.w tej metodzie oddzielnie wykonane przęsło i

przedmioty filarowe łączymy dzięki lutowania,
-jednofilarowe,
-dwufilarowe,
-wielofilarowe,
-przednie /jednobrzeżne/,
-boczne /dwubrzeżne/,
-przednio-boczne,
-okrężne,
-szczelinowe z przęsłem kontaktującym się z wyrostkiem zębodołowym /zęby przednie szczęki/,
-kładkowe zwane wiszącymi, gdzie przęsła są w znacznej odległości ponad wyrostkiem zębodołowym umożliwiając samooczyszczanie /zęby boczne żuchwy/,najlepsze do wykorzystania w odcinkach bocznych,
-aktywne /spora powierzchnia żująca/,
-pasywne /mała powierzchnia żująca/,
mosty adhezyjne:
Rochette'a (z metalowym perforowanym szkieletem -retencja mechaniczna),

z racji na trwalość polączenia przęsla z
filarem,które jest mniejsze niż wprzypadku
mostów szablonowych,nie mogą to być
konstrukcje rozlegle,zęby filarowe zaś
powinny mieć odpowiednia wysokość i
korzystny ksztalt anatomiczny,by
zapewniona była //spora pow.przylegania.
Niewskazane jest ich wykorzystywanie w
sytuacjach filarów o róznym stopniu
ruchomości bo

to jest jedna z przyczyn
odlączenia się od filarów tych mostów.
Maryland'a (odlane i wytrawione - retencja mikromechaniczna),
Utrzymanie mostu na zębach filarowych jest
3 krotnie mocniejsze niż w mostach
perforowanych,co umożliwia rozszerzenie
wskazań do stosowania również na odcinki
boczne i tylne luku zębowego.
W mostach tego typu zamiast lączenia
uzyskiwanego mech z powodu perforowania
,uzyskuję się go poprzez elektrochemiczne
wytrawianie pow.metalowej fragmentów
mostu kontaktujących się z zębem
filarowym.W ten sposób tworzywo
kompozycyjne staje się spoiwem
lączącym wytrawioną chem.pow
zęba z elektrochem.pow
skrzydelek mostu.zwieksza to
wytrzymalość mech.
Virginia (z makroskopową retencją mechaniczną),
Mosty kompozytowe należą do grupy uzupełnień adhezyjnych
wykorzystujących mikrołączenia wytrawionych powierzchni
szkliwa z kompozytowymi systemami łączącymi. Sposób polega
na wymodelowaniu w jamie ustnej sztucznego zęba z
kompozytu zaopatrzonego w porcelanową licówkę.
Techniki adhezyjne to jedna z w najwyższym stopniu rozwijających
się dziedzin stomatologii. Powoli zdobywają coraz więcej
zwolenników. Niewątpliwą zaletą wszystkich uzupełnień
wykonywanych w technice adhezyjnej jest brak konieczności
szlifowania zdrowych zębów, co nadaje takim rozwiązaniom
charakter odwracalny. Sposób ta znacznie chętniej wybierana
jest poprzez pacjentów do uzupełnienia braku pojedynczego
zęba, w porównaniu do innych znanych szablonowych metod.
Mechanizm Mostów Kompozytowych polega na
wymodelowaniu w jamie ustnej odpowiedniego
kształtu zęba z kompozytu (alternatywa do
porcelany)


Mechanizm uzupełniania na stałe brakującego zęba
(konstrukcja przyklejana)
Nie okalecza zębów sąsiednich (nie używamy
wiertła)
Jedna wizyta (czas wykonania około 2 h)
Jest znacznie tańszy niż implant , albo klasyczny most
Sposób jest kompletnie bezbolesna
pozwalają uzyskać dobry sukces estetyczny,lecz ze
wzg na dośc znaczną grubość skrzydelek lączących
most z zębami filarowymi wymagają odpowiedniej
wielkości przestrzeni pomiędzy zębami
przeciwstawnymi.z tej przeczyny zasięg ich jest
ograniczony i mogą być służące :
• U pacjentów ze zgryzem prostym
• -----\\------- ze zgryzem otwartm
• W niektórych
sytuacjach przodo i
tylozgryzów
• W żuchwie w odcinku przednim
Zalety:
-trwałe zamocowanie mostu w jamie ustnej pacjenta,
-fizjologiczny sposób przenoszenia sił żucia,
-zasięg uzupełnienia nie wykraczający poza anatomiczny kształt łuku zębowego pacjenta sprawiają,iż zarówno wydolność żucia jak i adaptacja pacjenta do tego rodzaju uzupełnień protetycznych są znacznie lepsze niż przy wykorzystaniu protez ruchomych,
Wskazania
-obecność w jamie ustnej filarów,których liczba,jakość i rozmieszczenie umożliwiaja oparcie na nich protezy stałej i przenoszenie sił żucia mieszczących się w granicach fizjologicznej wydolności tych filarów.wykorzystanie wkładu jako elementu łączącego przęsło z filarem , albo osadzenie mostu adhezyjnego umożliwia jego wykonanie przy nierównoległych filarach.
?osadzenie mostu nawet na zębach o
niekorzystnym ksztalcie anatomicznym ,dzięki
wykorzystaniu dodatkowych rowków,ćwieków
okolomiazgowych,co umożliwia niezłą retencję
mostu i jego dlugoczasowe użytkowanie
?U pacjentów z periodontopatiami,u których zęby
filarowe nie sa dobrze osadzone w zębodolach
Przeciwwzkazania
///spora,ze sily żucia skierowane na przęslo
mogloby uszkadzać tkanki otaczające zęby
filarowe.
2. Kiedy luka jest tak
////spora,ze przęslo z uwagi na
jego sztywność musialoby być bardzo grube i
wypelniać calą wolną przestrzeń
,uniemożliwiając ochronę tkanek podloża.
3. Kiedy po sprawdzeniu użytkowanej
poprzednio protezy stalej stwierdzono,,iż
przylegająca blona śluzowa nie toleruje
stworzonych warunków .
Kiedy w efekcie zaniku wyrostka zęby w
przęsle w odcinku przednim musialyby być
zbyt dlugie i kiedy względy estetyczne
wymagaja odpowiedniego uksztaltowania
plyty przedsionkowej.
5. Kiedy okluzja mostu z naturalnymi zębami
przeciwstawnymi bylaby tylko na pewnym
odcinku .
6. Kiedy istnieją wątpliwości odnośnie
umiejętności zębów filarowych i tkanek
otaczających do znoszenia dodatkowego
obciążenia.
Obecność rozchwianych zębów filarowych bez
możliwości wlączenia innych zębów jako filarów
?Zmiany okolowierzcholkowe przy zębach
filarowych nie podlegające leczeniu
endodontycznemu
?Obecność zbyt malej ilości zębów filarowych(bez
możliwości wykonania wszczepów kostnych)
?Brak zgody pacjenta na szlifowanie pod korony
protetyczne.
Prawo Ante’a
(Irvin Ante,stomatolog,Toronto)
Suma powierzchni ozębnej korzeni wszystkich
zębów filarowych powinna być równa , albo większa
od tej powierzchni zmierzonej na zębach
uzupelnianych mostem.
Tylman:dwa zęby filarowe mogą stanowić
podparcie dla przęsla odtwarzającego dwa
brakujące zęby.
Wykonanie
wizyta,
znieczulenie,
oszlifowanie filarów ruchami przecinkowymi z chłodzeniem,
zamknięcie kanalików zębinowych,
wykonanie koron tymczasowych,
pobranie kęska zwarciowego,
oddanie do pracowni technicznej,
odlanie wycisku,
opracowanie modeli,
ustawienie w artykulatorze,
wykonanie modelu z wosku,
umieszczenie w stożku odlewniczym,
wyżarzanie wosku,
odlanie odlewu,
wypolerowanie piaskarką,
wizyta,
usuwanie koron tymczasowych,
ocena technicznego wykonania modelu (umocowanie na filarze,stosunek do zębów sąsiednich,przeciwstawnych,liczba miejsca na licowany materiał,kształt,stosunek do wyrostka zębodołowego),
założenie koron tymczasowych,
oodanie do pracowni technicznej,
piaskowanie,
nałożenie opakera i koloru na metal,
napalanie porcelany,
wizyta,


usuwanie koron tymczasowych,
ocena technicznego wykonania modelu (umocowanie na filarze,stosunek do zębów sąsiednich,przeciwstawnych,,liczba miejsca na licowany materiał,kształt,stosunek do wyrostka zębodołowego,kolor),
nałożenie glazury,
zacementowanie mostu,

Czym jest Most znaczenie w Słownik na M .