całkowita proteza co to znaczy
Co znaczy Proteza Całkowita. Czym jest wskutek większego obciążenia na 1cm2 przy mniejszym obszarze.

Czy pomocne?

Definicja Proteza Całkowita

Definicja z ang. Total prosthesis, z niem. Totalprothese.

Co to znaczy: wyrostek zębodołowy żuchwy zanika 3-4x szybciej niż szczęki wskutek większego obciążenia na 1cm2 przy mniejszym obszarze pola protetycznego, w żuchwie występuje znacznie mniejsza powierzchnia przylegania protezy, niepoprawna higiena, ucisk protezy (przyssanie i obciążenie), całodobowe utrzymanie protezy (zaburzenie krążenia->dostęp tlenu i substancji odżywczych), niedobór estrogenu, nadczynność tarczycy, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej prowadzą do szybszego zaniku kości, czas żucia powiększa się o 37%, rozmiar kęsa pokarmowego powiększa się o 65%, siła żucia spada z 70kg do 2-25kg, rozmiar odczuwanych cząsteczek pokarmowych powiększa się z 0,69mm do 1,40mm, mogą występować zaburzenia smaku,
istotne jest poznanie powodu, dla którego pacjent zgłasza się do wykonania nowych protez
Zasięg
górna powinna obejmować nieruchomą błonę śluzową /wyrostek zębodołowy,guzy szczęki,podniebienie twarde/, i przekraczać granicę na błonę śluzową ruchomą w przedsionku 2mm, na podniebieniu 3mm,
dolna powinna obejmować nieruchomą błonę śluzową, lecz może być rozprzestrzeniana w rejonie mięśnia okrężnego ust, guza żuchwy, kieszonki policzkowej, kieszonki językowej /poziomo/,
tylną granicę wyznacza tylna krawędź blaszki poziomej kości podniebiennej i kolec nosowy tylni z ograniczeniem szwu podniebiennego. linia ma kształt podwójnego łuku wypukłego naprzód, z wyraźnym załamaniem do tyłu w rejonie dołeczków podniebiennych. wycofanie się od tej linii w kierunku podniebienia twardego 2,5-3,0mm znaczy granicę A-H,
odsłanianie: wędzidełka wargi górnej,fałdów policzkowych, wędzidełka języka,
w szczęce wykonuje się wyciski mukostatyczne a w żuchwie mukodynamiczne,
Wykonanie
I Wizyta
Badanie Podłoża,
Wycisk Anatomiczny->schemat Diagnostyczny->Łyżka Indywidualna,
II Wizyta
Testy Herbsta->Wycisk Czynnościowy->Testy Herbsta->Wzornik Zwarciowy,
III Wizyta
Określenie Wysokości Zwarcia,
Dobór Koloru I Kształtu Zębów,
IV Wizyta
Próba Protez,
V Wizyta
Oddanie Protez,
Wizyty Kontrolne

Czym jest Proteza Całkowita znaczenie w Słownik na P .