korzeniowy koronowo wkład co to znaczy
Co znaczy Wkład Koronowo Korzeniowy. Czym jest umieszczonej w odpowiednio przygotowanym kikucie.

Czy pomocne?

Definicja Wkład Koronowo Korzeniowy

Definicja z ang. Contribution Koronowo Root, z niem. Beitrag Koronowo Wurzel.

Co to znaczy: proteza stała złożona z części koronowej i korzeniowej umieszczonej w odpowiednio przygotowanym kikucie,regularnie wykorzystywana jako wzmocnienie zębów przeleczonych kanałowo,
Wkład koronowo-korzeniowy, stanowiący podbudowę pod koronę może być elementem składowym tak zwany korony sztyftowej (ćwiekowej). W razie zachowanej części korony zęba należy w jej wnętrzu uformować komorę o ścianach nieco zbieżnych w stosunku do dna, które przy przejściu w przewód korzeniowy winno mieć kształt schodkowanego lejka. Przy zbyt cienkich ścianach pozostałych tkanek korony, lepiej zeszlifować je aż do poziomu dziąsła. Grubość ćwieka wkładu koronowo- -korzeniowego zależy od budowy anatomicznej korzenia i stopnia zniszczenia poprzez próchnicę. Przeciętna grubość ćwieka dla poszczególnych zębów waha się 1,3-1,8 mm.
Wkład koronowo-korzeniowy złożona jest z:
Części koronowej, odtwarzającej część utraconych tkanek korony zęba. Ćwieka znajdującego się w kanale korzeniowym, będącego kluczowym elementem retencyjnym dla wkładu
warstwa podkładu we wkładzie standardowym wynosi 0,03mm
Lista treści
1 Wskazania
2 Przeciwwskazania
3 Opracowanie
4 Porównanie Rozwiązań
Wskazania
dobra stabilność zęba,
odbudowa zębów z utratą części koronowej,
odbudowa zębów narażonych na duże obciążenia,
wzmocnienie zębów martwych przed leczeniem protetycznym,
Przeciwwskazania
zbyt krótki korzeń,
zakrzywienie korzenia,
próchnica głęboka poddziąsłowa,
podłużne złamanie korzenia,
rozchwianie zęba,
Opracowanie
min. szerokość zębiny 0,7mm,
wkłady kk:
indywidualne /wykonywane poprzez metoda/,
standardowe /prefabrykowane/,
aktywne /posiadający przedmioty konstrukcyjne umożliwiające mu samodzielne utrzymanie/,
pasywne /poprawne utrzymanie zapewnia jedynie zastosowany materiał złączający/,
proste /Easy post,Unimetric/,
złożone /Radix Anker,Flefi Flange,Acces post,Exacta cast,
zakładany wkład nie powinien znajdować się w rejonie przywierzchołkowej,która powinna być wypełnione ani wyżej niż 2mm od szczytu korony,
ząb powininen być przeleczony kanałowo.sposób opracowania miejsca dla wkładu /łoże/ zależy od jego konstrukcji i zaleceń producenta.
ukośne rozbieżne wyrównanie płaszczyzny korony zęba (ewentualne odsłonięcie dziąsła).
oracowanie kanału na docelowej długości wkładu wiertłami Largo (1/2 - 3/4 długości).
odbudowa patyczkiem i materiałem Pattern Resin (odpowiednia grubość części korzeniowej).
do osadzenia można wykorzystać cementy karboksylowe,fosforanowe,glassjonomerowe,kompozytowe jednak najlepsze wyniki osiągają kompozyty zawierające tytan /FlexiFlow/,jednak wypełnienie kanału nie może zawierać wówczas eugenolu /na przykładendometazon/.materiał wprowadza się dzięki spirali Lentulo.
wkłady niemetalowe,przezroczyste /Dentalus Luscent Anchors/,
wkłady o barwie naturalnego zęba /Snowpost,Glassix/,
Porównanie Rozwiązań
Włókno Szklane
Odlany Metal
elastyczność*
16
70
elastyczność zębiny wynosi 18.6

Czym jest Wkład Koronowo Korzeniowy znaczenie w Słownik na W .