promieniowania wpływ co to znaczy
Co znaczy Wpływ Promieniowania. Czym jest Zmiany 50-200 mSv -możliwe konsekwencje ukryte (nowotwory.

Czy pomocne?

Definicja Wpływ Promieniowania

Definicja z ang. impact of Radiation, z niem. Auswirkungen der Strahlung.

Co to znaczy: Lista treści
1 Zmiany
2 Konsekwencje
3 Uszkodzenia
4 Ryzyko
Zmiany
50-200 mSv -możliwe konsekwencje ukryte (nowotwory), zmiany chromosomalne,
250-1000 mSv - zmiany we krwi /spadek liczby leukocytów/,
~500 mSv - tymczasowa bezpłodność u mężczyzn,
~1000 mSv - podwójna liczba defektów genetycznych,
1000-2000 mSv - wymioty po 3 godzinach, biegunka, spadek odporności na infekcje, sposobność opóźnionego wzrostku kości u dzieci,brak apetytu, zmęczenie, całkowite wyzdrowienie w kilka tygodni,
2000-3000 mSv - wymioty po 2 godzinach,poważna choroba popromienna, nudności, wypadanie włosów po 2 tygodniach, pełne wyzdrowienie w 70% przypadków od 1-12 miesięcy,
~3000 mSv - trwała bezpłodność u kobiet,
4000-1000 mSv - wymioty po 1 godzinie, uszkodzenie szpiku kostnego i jelit, śmierć w ciągu 2 tygodni,
4000-10000 mSv - uszkodzenie mózgu,śpiączka i śmierć w ciągu kilku dni,
konsekwencje
somatyczne:
niestochastyczne /pewne/ - symptomy napewno wystąpią,przy dużych dawkach /zaczerwienienie skóry,zaćma/,
stochastyczne /możliwe/ - symptomy mogą nie wystąpić,przy małych dawkach /białaczka,nowotwory/,mogą wystąpić przy narażeniu organizmu nawet na min. dawkę promieniowania,a określenie dawki progowej nie jest możliwe.dlatego zakłada się,iż każde narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące może spowodować
konsekwencje somatyczne sochastyczne,
im niższa dawka tym niższe prawdopodobieństwo uszkodzenia komórek,jednak rozległość uszkodzenia nie jest związana z wielkością dawki,
genetyczne:
stochastyczne /możliwe/ - możliwa mutacja genu i chromosomu może wywołać zaburzenia rozwoju płodu,
wpływ promieniowania na płód w 2-9 tygodniu od zapłodnienia /organogeneza/:
niska dawka - niedorozwój umysłowy,
wysoka dawka - niedorozwój płodu,śmierć,
max. dopuszczalna dawka dla jamy brzusznej kobiety ciężarnej wynosi 10 mSv,
Uszkodzenia
bezpośrednie - organella komórkowe,
DNA,RNA w jądrze przyjmują bezpośrednie uderzenie fotonu albo wysokoenergetycznego elektronu,co skutkuje rozerwanie wiązań kwasu nukleinowego,niezdolność do przenoszenia informacji,błędów w replikacji,śmierci komórki,zmianom przejściowym po reparacji,
pośrednie - jonizacja wody,
promienie x+H2O->H2O++e-
H2O+->H++OH-
H2O+e-->H2O-
H2O-->H++OH-
wolne rodniki H+ i OH- tworzą H2 i H2O2
H2O2 rozbija duże cząsteczki /białka,DNA/ niszcząc komórkę
Ryzyko
ryzyko rozwinięcia się nowotworu złośliwego po wykonaniu jednego zdjęcia wewnątrzustnego wynosi 0,2:1.000.000 a więc 1 nowotwór złośliwy na każde 5 mln zdjęć.
ryzyko=liczba wykonywanych zdjęć*0,2/1.000.000

Czym jest Wpływ Promieniowania znaczenie w Słownik na W .