zdjęcie co to znaczy
Co znaczy Zdjęcie RTG. Czym jest pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/Radiologia/Seminarium%202.ppt. G.

Czy pomocne?

Definicja Zdjęcie RTG

Definicja z ang. X-ray, z niem. Röntgenstrahl.

Co to znaczy: This is the html version of the file http://scapula.pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/Radiologia/Seminarium%202.ppt.
G o o g l e automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:6tI_ZDPYpoEJ:scapula.pl/katalog/PAM%2520-%2520Stomatologia/Radiologia/Seminarium%25202.ppt+site:scapula.pl+filetype:ppt&hl=en&ct=clnk&cd=14&gl=us&client=firefox-a
Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej Seminarium 2 PODSTAWY INTERPRETACJI OBRAZÓW RENTGENOWSKICH.
ANATOMIA RENTGENOWSKA ZĘBÓW I KOŚCI.
By oceniać zdjęcia radiologiczne należy poznać poprawną ANATOMIĘ RADIOLOGICZNA
Przed przystąpieniem do analizy zdjęcia rentgenowskiego należy: o Skontrolować jakość obrazu - kontrast, rozdzielczość, ewentualne zniekształcenia
o Skontrolować warunki ekspozycji - czy zdjęcie nie jest zbyt czarne albo zbyt blade
* Analizując zdjęcie rentgenowskie należy analizować WSZYSTKIE struktury radiogramu
* Nie należy skupiać się na szczególnym jego obszarze
1. Ocena kości o rozpoznanie przedmiotów charakterystycznych dla danej okolicy
o ocena beleczkowania kości
o ocena brzegu wyrostka zębodołowego
2. Ocena zębów i struktur podtrzymujących: o liczba zębów - braki albo zęby nadliczbowe
o budowa i kształt koron zębów
o budowa i kształt korzeni zębów
o przebieg i szerokość szpary ozębnej
o ocena przestrzeni międzyzębowych
o ocena wypełnień
Poprawna ANATOMIA RADIOLOGICZNA ZĘBY:
A. Korona:
* Szkliwo-90%substancji mineralnych (najsilniej pochłania wiązkę-zaciemnienie obrazu)
* Zębina-75% substancji mineralnych
* Miazga-tkanka miękka (najsłabiej pochłania wiązkę-przejaśnienie obrazu)
B. Korzenie:
* Kanał
* Otwór wierzchołkowy
* Kanały boczne
Istotne !!! NIE MYLIĆ Z PRÓCHNICĄ !!! * „Przejaśnienie przyszyjkowe”- występuje na mezjalnych i dystalnych powierzchniach zębów w okolicach przyszyjkowych.
* Powstaje ono przy wykonywaniu zdjęć zębów poprawnie zbudowanych i charakteryzuje się pomniejszoną absorpcją promieni X w tej okolicy.
STRUKTURY PODTRZYMUJĄCE * Blaszka zbita wyrostka zębodołowego
* Brzeg wyrostka zębodołowego
* Przestrzeń więzadła zębodołowo-zębowego ( SZPARA ZĘBNEJ)
* Struktura kości gąbczastej (zwanej także beleczkową)
1. BLASZKA ZBITA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO * Ogranicza zębodoły i łączy się z warstwą zbitą kości grzbietu wyrostka zębodołowego
* Jest szersza i gęstsza wokół korzeni zębów mających spory udział w procesie żucia
* Obraz podwójnej blaszki-wynika z nakładania się wypukłości na mezjalnej albo dystalnej powierzchni korzeni
2. BRZEG WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO * Rozciąga się pomiędzy zębami
* Poprawny poziom-nie niżej niż 1,5 mm od połączenia szkliwno-cementowego sąsiadujących zębów
* Łączy się z blaszką zbitą zębodołu tworząc z nią kąt prosty
3. SZPARA OZĘBNEJ * Rozpoczyna się od brzegu wyrostka zębodołowego i rozciąga się wokół części korzenia wewnątrz zębodołu
* Widoczna na zdjęciu RTG jako wąska linia przejaśnienia pomiędzy blaszką zbitą a korzeniem zęba
4. KOŚĆ GĄBCZASTA * Leży pomiędzy blaszkami zbitymi szczęki i żuchwy
* Zbudowana z: - beleczek (zacienienie obrazu)
- jam szpikowych (przejaśnienie obrazu) * Oceniamy ich rozkład, rozmiar, gęstość: o w przednim odcinku wyr. zębodołowego szczęki beleczki są cienkie i liczne a jamki szpikowe drobne o w bocznym odcinku szczęki utkanie beleczek jest podobne ,a jamki mogą być nieco większe o w przednim odcinku żuchwy beleczki są grubsze, mniej liczne i ułożone bardziej poziomo niż w szczęce a jamki szpikowe są większe o w odcinku bocznym żuchwy beleczki ułożone są raczej poziomo
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG * Szew środkowy szczęki (międzyszczękowy)
* Kolec nosowy przedni
* Jama nosowa (przegroda nosa, przedni brzeg jamy nosowej, małżowiny nosowe)
* Otwór przysieczny
* Otwór górny kanału nosowo-podniebiennego
SZCZĘKA
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG * Nos (zarys tkanek miękkich)
* Dół nadkłowy
* Zatoka szczękowa
* Kanał nosowo-łzowy
* Wyrostek i kość jarzmowa
* Fałd nosowo-wargowy
* Wyrostki skrzydłowate
SZCZĘKA
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG * Zatoka szczękowa
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG ŻUCHWA * Spojenie żuchwy
* Kolce bródkowe
* Guzowatość bródkowa
* Dół bródkowy
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG ŻUCHWA * Otwór bródkowy
* Kanał żuchwy
SZCZEGÓŁY ANATOMICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG ŻUCHWA * Kresa żuchwowo-gnykowa
* Dół ślinianki podżuchwowej
* Kresa skośna zewnętrzna
* Dolny brzeg żuchwy
* Wyrostek dziobiasty żuchwy
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG Materiały do odbudowy zębów * amalgamaty
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG Materiały do odbudowy zębów * kompozyty
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG Materiały do odbudowy zębów * ćwieki okołomiazgowe ze stali nierdzewnej
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG Materiały służące w leczeniu endodontycznym * gutaperka
* jodoform
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG Materiały służące do wykonywania prac protetycznych, na przykład: * porcelana
* złoto
* stal nierdzewna
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH RTG Materiały służące w ortodoncji i chirurgii stomatologicznej
Anatomia radiologiczna na zdjęciu pantomograficznym
Anatomia radiologiczna na zdjęciu pantomograficznym * Gałąź żuchwy
* Trzon żuchwy
* Szczęka
Anatomia radiologiczna na zdjęciu pantomograficznym Żuchwa
* wyrostek kłykciowy
* wyrostek dziobiasty
* guzek stawowy
* kanał żuchwy
* otwór bródkowy
* kość gnykowa
Anatomia radiologiczna na zdjęciu pantomograficznym Szczęka
* zatoka szczękowa (tylna, dolna i przyśrodkowa ściana)
* podniebienie twarde
* przegroda nosa
* wyrostek jarzmowy szczęki
* grzbiet języka
* kanał podoczodolowy
* brzeg oczodołu
* blaszka przyśrodkowa i boczna wyrostka skrzydłowatego
* tylna ściana nosogardzieli
INTERPRETACJA ZMIAN ŚRÓDKOSTNYCH NA ZDJĘCIACH RTG Faza 1: * Lokalizacja zmiany
* Położenie anatomiczne (środka zmiany)
* Miejscowa czy uogólniona
* Jednostronna czy obustronna
* Pojedyncza czy wieloogniskowa
Faza 2:
* Ocena brzegów zmiany i jej kształtu
BRZEGI
* Dobrze ograniczona:
+ wysztancowana
+ z otoczką
+ ze strefą osteosklerotyczną
+ z torebką łącznotkankową
* Niewyraźnie ograniczona:
+ brzegi zamazane brzegi nacieczone
KSZTAŁT
+ Okrągły
+ Festonowaty
+ Nieregularny
INTERPRETACJA ZMIAN ŚRÓDKOSTNYCH NA ZDJĘCIACH RTG
Faza 3: Badanie struktury wewnętrznej * Przejaśnienie
* Zacienienie
* Struktura mieszana
( opisz charakter zmian)
Faza 4:
Wpływ ogniska chorobowego na struktury sąsiadujące * Zęby, blaszka zbita, szpara ozębnej
* Kanał nerwu żuchwowego żuchwowego otwór bródkowy
* Zatoka szczękowa
* Gęstość otaczającej kości i jej beleczkowanie
* Reakcje okostnowe i ze strony blaszki zbitej
Faza 5:
Sformułowanie rozpoznania
radiologicznego

Czym jest Zdjęcie RTG znaczenie w Słownik na Z .