otwarty zgryz co to znaczy
Co znaczy Zgryz Otwarty. Czym jest Zgryz Otwarty Częściowy Przedni 2.2 Zgryz Otwarty Częściowy.

Czy pomocne?

Definicja Zgryz Otwarty

Definicja z ang. Open bite, z niem. Offener Biss.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Zgryz Otwarty Częściowy
2.1 Zgryz Otwarty Częściowy Przedni
2.2 Zgryz Otwarty Częściowy Boczny
2.2.1 Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Jednostronny
2.2.2 Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Obustronny
3 Zgryz Otwarty Całkowity
Wprowadzenie
występuje w 1-2% populacji, jest najczęściej nawracającą wadą, przy zgryzie otwartym nie wolno dawać pierścienia na 7,
Zgryz Otwarty Częściowy
/occlusio aperta partialis/
Zgryz Otwarty Częściowy Przedni
/occlusio aperta partialis anterior/ występuje szpara niedogryzowa/wysokościowa między zębami przednimi w efekcie zahamowania wzrostu pionowego przedniego odcinka wyrostka szczęki i/albo żuchwy. rysy twarzy są niezmienione. warga górna może być skrócona.
Zgryz Otwarty Częściowy Boczny
/occlusio aperta partialis lateralis/ występuje szpara niedogryzowa/wysokościowa między zębami bocznymi w efekcie zahamowania wzrostu pionowego bocznego odcinka wyrostka szczęki i///albo żuchwy. może występować po jednej ////albo po obu stronach łuku. jest zwykle wywołany wpychaniem języka między zęby /////albo zasysaniem policzków.
Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Jednostronny
/occlusio aperta partialis unilateralis/ prawy /dextra/
lewy /sinistra/
Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Obustronny
/occlusio aperta partialis bilateralis/
Zgryz Otwarty Całkowity
/occlusio aperta totalis/ jest wywołany niepoprawną budową żuchwy, zwiększeniem kąta żuchwy powodującym oddalenie od siebie wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy. dochodzi do wyraźnego wydłużenia dolnego odcinka twarzy. powodem jest krzywica.

Czym jest Zgryz Otwarty znaczenie w Słownik na Z .