radiologiczne zjawka co to znaczy
Co znaczy Zjawiska Radiologiczne. Czym jest ulega 8% promieni,atom fotonu promieniowania.

Czy pomocne?

Definicja Zjawiska Radiologiczne

Definicja z ang. phenomena of Radiology, z niem. Phänomene der Radiologie.

Co to znaczy: Rozpraszanie Rayleigha /Rozpraszanie Spójne/ temu zjawisku ulega 8% promieni,atom fotonu promieniowania rentgenowskiego zderza się z napotkanym atomem, wprawia go w drgania o częstotliwości tego fotonu i skutkuje emisje innego fotonu o tej samej częstotliwości. w rezultacie następuje zmiana kierunku padającego fotonu. rozproszenie spójne skutkuje bardzo niewielkie zamglenie filmu, gdyż liczba rozproszonych fotonów jest mała a poziom energii zbyt niski aby dotarły do filmu,
Zjawisko Comptona temu zjawisku ulega 62% promieni,foton promieniowania rentgenowskiego oddając część swojej energii elektronowi innego atomu na zewnętrznej powłoce skutkuje wybicie elektronu. atom staje się jonem, z kolei foton biegnie w innym kierunku i ma większą długość fali,
Zjawisko Fotoelektryczne temu zjawisku ulega 30% promieni,foton promieniowania rentgenowskiego oddając całą własną energię elektronowi innego atomu na jednej z wewnętrznych powłok skutkuje emisję fotoelektronu. zjawisko fotoelektryczne skutkuje całkowite pochłonięcie promieniowania rentgenowskiego, z kolei fotoelektron jest odpowiedzialny za jonizację napotkanych atomów,

Czym jest Zjawiska Radiologiczne znaczenie w Słownik na Z .