gene co to znaczy
Definicja gen tub (ang. tub gene). Czym jest zlokalizowany w chromosomie 7, a jego ludzki homolog w.

Czy pomocne?

Definicja gen tub (ang. tub gene)

Co znaczy:

Skrót polski
tub

Opis hasła
Gen u myszy zlokalizowany w chromosomie 7, a jego ludzki homolog w chromosomie 11. Ekspresja zachodzi w podwzgórzu. Funkcja kodowanego przez ten gen białka nie jest znana, ale przypuszcza się, że w prawidłowych warunkach gen tub koduje białko mogące brać udział w rozwoju podwzgórzowych sieci neuronalnych. Sugeruje się, że produktem tego genu jest fosfodiesteraza. U myszy baryłkowatych (ang. tubby - baryłka) transwersja G->T w genie tub powoduje umiarkowaną otyłość (z tego względu gen ten zaliczany jest do genów otyłości), insulinooporność, utratę słuchu i degenerację siatkówki.

Czym jest gen tub (ang. tub gene) znaczenie w Słownik na G .