genetyka vitro vitro genetics co to znaczy
Definicja genetyka in vitro (ang. in vitro genetics). Czym jest metodą pozwalającą na uzyskanie.

Czy pomocne?

Definicja genetyka in vitro (ang. in vitro genetics)

Co znaczy:

Opis hasła
Genetyka in vitro jest metodą pozwalającą na uzyskanie informacji o warunkach jakie musi spełnić sekwencja (nukleotydowa lub aminokwasowa) makrocząsteczki (rozumiana jako struktura), aby mogła ona wykazywać określoną aktywność. W tej technice materiałem wyjściowym jest pula (zbiór) cząsteczek zróżnicowanych pod wzgledem sekwencji i struktury. Dla kwasu nukleinowego, którego liczba nukleotydów wprowadzonych statystycznie wynosi n otrzymuje się 4n wariantów sekwencji. Warunkiem jest dostępność odpowiedniej metody sekwencji, czyli z badanego zbioru wyodrębnienie cząsteczek, które wykazują określone właściwości. Pierwszym etapem jest tworzenie dużych populacji wyjściowych (bibliotek). Niezależnie od rodzaju badanych cząsteczek podstawową metodą wykorzystywaną na tym etapie jest bezpośrednia automatyczna synteza kwasów nukleinowych.

Czym jest genetyka in vitro (ang. in vitro genetics) znaczenie w Słownik na G .