miejsce restrykcyjne co to znaczy
Definicja miejsce restrykcyjne (ang. restriction site). Czym jest obrębie cząsteczki DNA.

Czy pomocne?

Definicja miejsce restrykcyjne (ang. restriction site)

Co znaczy:

Opis hasła
Specyficzna sekwencja w obrębie cząsteczki DNA rozpoznawana przez określony enzym restrykcyjny.
Położenie wszystkich miejsc restrykcyjnych dla wszystkich lub wybranych enzymów restrykcyjnych w obrębie danej cząsteczki DNA stanowi mapę restrykcyjną tej cząsteczki.

Czym jest miejsce restrykcyjne (ang. restriction site) znaczenie w Słownik na M .