peroxynitrite nadtlenoazotyn co to znaczy
Definicja nadtlenoazotyn (ang. peroxynitrite). Czym jest chemicznym, ONOO– jest anionem kwasu.

Czy pomocne?

Definicja nadtlenoazotyn (ang. peroxynitrite)

Co znaczy:

Opis hasła
Nadtlenoazotyn o wzorze chemicznym, ONOO jest anionem kwasu nadtlenoazotawego, HONOO, powstaje w wyniku reakcji pomiędzy anionorodnikiem ponadtlenkowym a tlenkiem azotu. Często termin "nadtlenoazotyn" bywa stosowany dla określenia układu HONOO/ONOO bez precyzowania, o jaką formę chodzi. Wartość pK reakcji dysocjacji

HONOO « ONOO + H+

wynosi 6,8. Anion nadtlenoazotynowy jest trwały w środowisku alkalicznym. Po przyłączeniu protonu tworzy się nietrwały kwas nadtlenoazotawy, który szybko ulega rozkładowi (głównie izomeryzacji do kwasu azotowego). Czas połowicznego zaniku kwasu nadtlenoazotawego w obojętnym pH w temp. 37°C jest rzędu 1 sekundy. Zarówno HONOO, jak i ONOO są reaktywne; bardziej reaktywną formą jest kwas nadtlenoazotawy. Głównymi reakcjami nadtlenoazotynu są reakcje utleniania i nitrowania reszt aromatycznych (w białkach głównie tyrozyny). Wydaje się, że nadtlenoazotyn odpowiada za większość toksycznych reakcji tlenku azotu.

patrz też: tlenek azotu

Czym jest Peroxynitrite Ang Nadtlenoazotyn znaczenie w Słownik na N .