niewnikająca glikoproteina co to znaczy
Definicja niewnikająca glikoproteina (ang. not-penetrating gycoprotein). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja niewnikająca glikoproteina (ang. not-penetrating gycoprotein)

Co znaczy:

Skrót polski
NPG

Skrót
NPG

Opis hasła
Wielkocząsteczkowa glikoproteina o znacznej zawartości składników sacharydowych (50% i więcej) i o małej ruchliwości elektroforetycznej. Cechy te powodują pozostawanie glikoproteiny na powierzchni żeli poliakryloamidowych. Do tej grupy glikoprotein zalicza się wszystkie mucyny, także episjalinę.

Czym jest niewnikająca glikoproteina (ang. not-penetrating gycoprotein) znaczenie w Słownik na N .