incompatibility niezgodność co to znaczy
Definicja niezgodność (ang. incompatibility). Czym jest jako niezdolność dwóch plazmidów do.

Czy pomocne?

Definicja niezgodność (ang. incompatibility)

Co znaczy:

Opis hasła
Niezgodność jest definiowana jako niezdolność dwóch plazmidów do utrzymywania się w tej samej komórce bakteryjnej. Plazmidy należą do tej samej grupy niezgodności, jeśli mają taki sam mechanizm kontroli replikacji i rozdziału do komórek potomnych (ang. partition). Są to zwykle plazmidy blisko spokrewnione i wykazują częściową homologię na poziomie DNA. Plazmidy należące do różnych grup niezgodności mogą utrzymać się w tej samej komórce, ponieważ mają różne systemy kontroli replikacji i rozdziału do komórek potomnych. System kontroli replikacji nie rozpoznaje dwóch takich samych plazmidów i tylko jeden z plazmidów, przypadkowo, jest selekcjonowany do replikacji. Plazmidy są klasyfikowane ze względu na przynależność do różnych grup niezgodności. Wyróżnia się 30 grup niezgodności wśród plazmidów Enterobacteriacae.

Czym jest Incompatibility Ang Niezgodność znaczenie w Słownik na N .