nukleoporyna nucleoporin co to znaczy
Definicja nukleoporyna o m. cz. 98 kDa (ang. nucleoporin NUP 98/p97). Czym jest nukleoporyna.

Czy pomocne?

Definicja nukleoporyna o m. cz. 98 kDa (ang. nucleoporin NUP 98/p97)

Co znaczy:

Skrót polski
NUP 98/p97

Opis hasła
nukleoporyna szczura o m.cz. 98 kDa (937 aminokwasów) jest homologiem O-gliko-zylowanej nukleoporyny o m.cz. 97 kDa Xenopus. Analiza częściowej sekwencji aminokwasowej tego białka ujawniła, że p97 jest pierwszą nukleoporyną kręgowców zawierającą powtarzający się motyw tetrapeptydu GLFG charakterystyczny dla nu-kleoporyn drożdży [Powers i wsp. (1995) J. Cell Biol. 128, 721-736]. NUP 98/p97 zawiera 16 powtórzeń tetrapeptydu GLFG zlokalizowanych w aminoterminalnej czę-ści cząsteczki. Podobnie jak nukleoporyny drożdży w karboksyterminalnej domenie zawiera motyw wiążący RNA [Radu i wsp. (1995) Cell 81, 215-222]. Lokalizacja i funkcja tej nukleoporyny nie jest jednoznacznie określona.

Czym jest nukleoporyna o m. cz. 98 kDa (ang. nucleoporin NUP 98/p97) znaczenie w Słownik na N .