schizoflavins schizoflawiny co to znaczy
Definicja schizoflawiny (ang. schizoflavins). Czym jest otrzymane z hodowli Schizophyllum commune.

Czy pomocne?

Definicja schizoflawiny (ang. schizoflavins)

Co znaczy:

Opis hasła
Schizoflawiny są to otrzymane z hodowli Schizophyllum commune produkty utleniania ryboflawiny: U niektórych organizmów (grzybek Schizophyllum commune) wykazano jak zachodzi enzymatyczne utlenianie łańcucha bocznego ryboflawiny prowadzące do powstania pochodnej zwanej schizoflawiną. Jest to aldehyd witaminy B2 o strukturze:7,8-dimetyl-10(2,3,4-trihydroksy-4-formylobutyl)-izoaloksazyny, który dalej może być utleniony do nieznanego do tej pory kwasu witaminy B2.

Enzym tworzący aldehyd witaminy B2 katalizuje utlenianie 5'-hydroksylmetylu w ryboflawinie. Autorzy sugerują, że jest to system regulacji syntezy nukleotydów flawinowych na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Znany jest enzym tworzący aldehyd-witaminy B2, który w obecności NADP+ katalizuje utlenienie ryboflawiny do aldehydu ryboflawiny. Ma masę ok 60 kDa z grupą SH w centrum katalitycznym.

Czym jest Schizoflavins Ang Schizoflawiny znaczenie w Słownik na S .