sekwencja htonie sequence co to znaczy
Definicja sekwencja Ile-Arg-Gly-Glu-Arg-Ala w histonie H3 (ang. sequence of histone H3 IRGERA.

Czy pomocne?

Definicja sekwencja Ile-Arg-Gly-Glu-Arg-Ala w histonie H3 (ang. sequence of histone H3 IRGERA)

Co znaczy:

Skrót polski
IRGERA

Opis hasła
W większości poznanych sekwencji aminokwasowych histonu H3 w regionie kar-boksyterminalnym znajduje się 6-aminokwasowy region (od reszty 130. do 135.) o składzie Ile-Arg-Gly-Glu-Arg-Ala (IRGERA). Ten sześciopeptyd jest główną determinantą antygenową histonu H3. Otrzymane w wyniku immunizacji królików za pomocą syntetycznego peptydu IRGERA połączonego z albuminą surowicy wołu przeciwciała, zastosowano w badaniach przestrzennego ułożenia histonu H3 w nu-kleosomach. Łatwy dostęp peptydu IRGERA dla specyficznych przeciwciał sugeruje, że musi być umiejscowiony na zewnątrz nukleosomu stanowiąc wolny odcinek, który nie wchodzi w interakcję ani z innymi histonami ani nukleosomowym DNA. Fosfo-rylacja histonu H3 oraz acetylacja histonu H4 prowadzi do zmian konformacyjnych w podjednostkach chromatyny, które modyfikują zdolność karboksyterminalnego re-gionu IRGERA do wiązania przeciwciał anty-IRGERA.

Czym jest sekwencja Ile-Arg-Gly-Glu-Arg-Ala w histonie H3 (ang. sequence of histone H3 IRGERA) znaczenie w Słownik na S .