supresorowy trna suppressor co to znaczy
Definicja supresorowy tRNA (ang. suppressor tRNA). Czym jest rozpoznający kodon terminujący (UAA.

Czy pomocne?

Definicja supresorowy tRNA (ang. suppressor tRNA)

Co znaczy:

Opis hasła
tRNA (mutant lub komórkowy) rozpoznający kodon terminujący (UAA, UGA, UAG) w mRNA i włączający aminokwas do powstającego peptydu, dzięki czemu synteza białka jest kontynuowana. Tworzy się w ten sposób białko supresorowe lub dalszego odczytu. Proces ten może być wykorzystany w biotechnologii do otrzymywania białek z nienaturalnymi aminokwasami.

Czym jest supresorowy tRNA (ang. suppressor tRNA) znaczenie w Słownik na S .