aktywator transkrypcji co to znaczy
Definicja aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator). Czym jest białko połączone z.

Czy pomocne?

Definicja aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator)

Co znaczy AKTYWATOR TRANSKRYPCJI (ANG. TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR):

Opis hasła

Związek, zwykle białko lub białko połączone z niskocząsteczkowym kofaktorem, stymulujący inicjację transkrypcji z danego promotora. Aktywatory transkrypcji występują zarówno w komórkach prokariotycznych jak i eukariotycznych.
Eukariotyczne aktywatory transkrypcji mogą być specyficzne dla każdego rodzaju polimerazy RNA (polimerazy RNA I, II lub III) lub być czynnikami biorącymi udział w stymulacji transkrypcji przez wszystkie trzy polimerazy RNA.

Szczegóły procesów stymulacji transkrypcji przez specyficzne aktywatory są dokładniej poznane w komórkach prokariotycznych.
Prokariotyczne aktywatory transkrypcji zwykle (ale nie zawsze), łączą się z DNA w okolicach promotora i zawsze oddziaływują bezpośrednio z polimerazą RNA. Mogą one stymulować zarówno proces specyficznego przyłączania się polimerazy RNA do sekwencji promotora (zwiększając stałą wiązania, KB), lub proces przejścia kompleksu polimerazy RNA z fragmentem DNA z formy kompleksu zamkniętego w kompleks otwarty, czyli izomeryzację (wpływając na stałą izomeryzacji, kf), lub proces opuszczania rejonu promotora przez rozpoczynającą transkrypcję polimerazę RNA.
Prokariotyczne aktywatory transkrypcji mogą oddziaływać z różnymi podjednostkami polimerazy RNA (a, b, b', s, w), aczkolwiek najczęściej miejscami kontaktu z różnymi białkami aktywatorowymi są: domena na końcu C podjednostki a oraz podjednostka s70.
Zaproponowano dwie klasyfikacje prokariotycznych aktywatorów transkrypcji.
Jedna z nich bierze pod uwagę podjednostkę, z którą dany aktywator oddziaływuje; np. aktywatory oddziaływujące z podjednostką a (produktem genu rpoA) zaliczane są do klasy A, aktywatory oddziaływujące z podjednostką b (produktem genu rpoB) zaliczane są do klasy B, itd. Aktywatory oddziaływujące z dwoma podjednostkami, np. a i s70) (produktami genów rpoA i rpoD), zaliczane są do klas o dwuliterowym symbolu, np. AD.
Druga z klasyfikacji jest kontynuacją tradycyjnego grupowania aktywatorów ze względu na ich miejsce wiązania się z DNA i oddziaływania z poszczególnymi rejonami polimerazy RNA. Do klasy I należą aktywatory łączące się z DNA przed promotorem (w okolicach rejonu -60 lub dalej) i oddziaływujące z domeną na końcu C podjednostki a polimerazy RNA. Do klasy II należą aktywatory łączące się z DNA w obrębie promotora (zwykle w pobliżu rejonu -40) i oddziaływujące z podjednostką s70 i/lub z domeną na końcu N podjednostki a. Do klasy III należą czynniki transkrypcyjne oddziaływujące z podjednostką b, zaś do klasy IV białka oddziaływujace z podjednostką b' polimerazy RNA.

Definicja Antygen Matriks Jądrowej B4A11 (Ang. Nuclear Matrix Antigen B4A11):
Co to jest Opis hasła Antygen ten stanowi składnik włókien rdzeniowych (ang. core filaments) matriks jądrowej (m.cz. ok. 300 kDa); został zidentyfikowany przez zespół Penmana (Blencowe i wsp., J. Cell Biol aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator) co znaczy.
Definicja Aneksyna II (Ang. Annexin II):
Co to jest Opis hasła Stymuluje połączenie składników GFAP w sposób zależny od wapnia i od pH aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator) krzyżówka.
Definicja Autoflawinylacja (Ang. Autoflavinylation):
Co to jest Autoflawinylacja jest procesem autokatalitycznego przyłączenia nukleotydu flawinowego, jako grupy prostetycznej, do apoenzymu. Powstały flawoenzym katalizuje reakcję oksydacyjno-redukcyjną aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator) co to jest.
Definicja Auksylina (Ang. Auxilin):
Co to jest Opis hasła Białko opłaszczające (M r 86000), występuje w pęcherzykach opłaszczonych klatryną, stymuluje agregację klatryny aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator) słownik.
Definicja Antygen HLA Lub Cząsteczka HLA (Ang. HLA Antigen, HLA Molecule):
Co to jest antygen ludzkich limfocytów Opis hasła Cząsteczka występująca na powierzchni limfocytów i innych komórek jądrzastych, kodowana przez główny układ zgodności tkankowej człowieka, nazwany HLA. Antygeny aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator) czym jest.

Czym jest aktywator transkrypcji (ang. transcriptional activator) znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: