attenuator atenuator co to znaczy
Definicja atenuator (ang. attenuator). Czym jest pomiędzy promotorem a genami struktury w.

Czy pomocne?

Definicja atenuator (ang. attenuator)

Co znaczy:

Opis hasła
Rejon znajdujący się pomiędzy promotorem a genami struktury w niektórych operonach bakteryjnych, podlegających regulacji przez atenuację, którego transkrypcja prowadzi do powstania fragmentu RNA mogącego potencjalnie utworzyć strukturę będącą sygnałem do terminacji transkrypcji. Jednakże utworzenie struktury terminacyjnej jest uzależnione od efektywnej translacji zachodzącej na matrycy RNA powstałej w wyniku transkrypcji rejonu przed i na początku atenuatora.
patrz też: atenuacja; atenuacja transkrypcji.

Czym jest Attenuator Ang Atenuator znaczenie w Słownik na A .