kompetencje zawodowe co to znaczy
Co znaczy zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu?. Co to jest charakterystyki najważniejszych.

Czy pomocne?

Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu

Definicja z ang. Professional competence surdopedagoga with hearing loss, z niem. Fachkompetenz surdopedagoga mit Hörverlust.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,196 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: kompetencje zawodowe
ISBN: ISBN 83-7308-575-6
Opis: Kluczowym celem książki jest ustalenie modelowej charakterystyki najważniejszych predyspozycji surdopedagoga z wadą słuchu w percepcji i ocenie dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem i pedagogów podejmujących pracę edukacyjno-rehabilitacyjną na ich rzecz. W prezentowanym tomie opisano zagadnienia dotyczące terminologii odnoszącej się do dziecka z wadą słuchu . W publikacji znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące osobowości nauczyciela w aspekcie deontologii, jego funkcji, zadań wychowawczych i kompetencji zawodowych. Autorka przedstawia również metodologiczne podstawy badań i badania empiryczne ewaluacji kompetencji zawodowych surdopedagogów z wadą słuchu w opiniach nauczycieli, a również analizę opinii uczniów niesłyszących i słabosłyszących na temat nauczycielskich kompetencji surdopedagoga z wadą słuchu. W ostatnim rozdziale umieszczono wnioski wskazówki dla praktyki pedagogicznej. Publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki specjalnej, pracowników naukowych, nauczycieli pracujących w Szczególnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Polsce.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział I. DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU 1. Wyjaśnienia terminologiczne 2. Nauka i rehabilitacja dziecka z wadą słuchu – przegląd historyczny
  • Rozdział II. NAUCZYCIEL – OSOBOWOŚĆ I ZAWÓD 1. Osobowość nauczyciela w ujęciu dentologicznym 2. Funkcje i zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela 3. Kompetencje zawodowe nauczyciela 4. Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych 5. Charakterystyka osobowości zawodowej surdopedagoga 6. Tendencje rozwojowe w kształceniu surdopedagogów
  • Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 1. Cele badań 2. Problemy badawcze i hipotezy, układ zmiennych, zależność 3. Sposoby, techniki i narzędzia badań 4. Charakterystyka badanych grup
  • Rozdział IV. KOMPETENCJE ZAWODOWE SURDOPEDAGOGA – PORÓWNIANIE OPINII SŁYSZĄCYCH SURDOPEDAGOGÓW I SURDOPEDAGOGÓW Z WADĄ SŁUCHU 1. Kompetencja prakseologiczna 2. Kompetencja komunikatywna 3. Kompetencja kreatywna 4. Kompetencja współdziałania 5. Kompetencja informatyczna 6. Kompetencja moralna
  • Rozdział V. KOMPETENCJE ZAWODOWE SURDOPEDAGOGA Z WADĄ SŁUCHU W OPINIACH UCZNIÓW Z USZKODZONYM SŁUCHEM 1. Kompetencja prakseologiczna 2. Kompetencja komunikatywna 3. Kompetencja kreatywna 4. Kompetencja współdziałania 5. Kompetencja informatyczna 6. Kompetencja moralna
  • Rozdział VI. Badanie WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH 1. Badanie opinii badanych surdopedagogów i uczniów 2. Wnioski z badań 3. Wskazówki dla praktyki pedagogicznej Bibliografia. Summary

Czym jest znaczenie w Słownik na K .