pedagogika emancypacyjna co to znaczy
Co znaczy emancypacyjna. Rozwój świadomości?. Co to jest pedagogiki zwanej emancypacyjną. Układ.

Czy pomocne?

Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka.

Definicja z ang. Emancipatory pedagogy. The development of critical consciousness of man., z niem. Emanzipatorische Pädagogik. Die Entwicklung des kritischen Bewusstseins des Menschen..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,261 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: pedagogika emancypacyjna
ISBN: ISBN 83-60083-54-1
Opis: Podręcznik prezentuje najnowsze dokonania z zakresu pedagogiki zwanej emancypacyjną. Układ treści podręcznika odzwierciedla porządek omawiania nurtu pedagogicznego: 1) odkrycie i zrozumienie przesłanek i założeń teorii, 2) sporządzenie inwentarza instrumentarium teorii (pojęć, kategorii, sądów, twierdzeń), 3) opisanie doświadczeń i działań praktycznych, 4) wyjaśnienie tych działań z zastosowaniem instrumentarium teorii i w odwołaniu do założeń i 5) krytyka nurtu, to oznacza wydobycie koherencji i niekonsekwencji.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • I. PRZESŁANKI EMANCYPACYJNEJ TEORII EDUKACJI (CO?) 1. Istota emancypacji 2. Współczesne dyskursy emancypacji 3. Pedagogika emancypacyjna - jej źródła i założenia 4. Czynniki opresji i zniewolenia - przesłanki i uwarunkowania emancypacji 5. Polskie tradycje emancypacji przez edukację - niektóre przykłady
  • II. INSTRUMENTARIUM PEDAGOGIKI EMANCYPACYJNEJ 5. Świat życia i jego elementy w perspektywie pedagogiki emancypacyjnej 6. Podmiot i podmiotowość w perspektywie emancypacji, znaczenie aktywizmu podmiotowego 7. Emancypacja w strukturze mechanizmów rozwoju osoby i zmiany społecznej 8. Kompetencje emancypacyjne
  • III. OPISANIE DOŚWIADCZEŃ (JAK?) 9. Sposoby i formy emancypacji przez edukację 10. Szkoła (instytucje edukacyjne) i emancypacja - upełnomocnienie edukacji 11. Nauczyciel i emancypacja 12. Rodzina i emancypacja 13. Okres wolny i emancypacja 14. Wyjaśnienie tych działań z zastosowaniem instrumentarium teorii i w odwołaniu do założeń (DLACZEGO?) 15. Mechanizm emancypacji 16. Obszary emancypowania się 17. Prawa człowieka i prawa dziecka w perspektywie pedagogiki emancypacyjnej
  • V. KRYTYKA: WYDOBYCIE KOHERENCJI I NIEKONSEKWENCJI - ZAGROŻENIA EMANCYPACJI 18. Krytyczne konteksty pedagogiki emancypacyjnej 19. Pedagogika emancypacyjna wobec innych nurtów afirmujących wolność Podsumowanie. Bibliografia. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .