pedagogika upośledzonych co to znaczy
Co znaczy Pedagogika upośledzonych umysłowo?. Co to jest części znalazły się wstępne informacje.

Czy pomocne?

Pedagogika upośledzonych umysłowo

Definicja z ang. Pedagogy of mentally handicapped, z niem. Pädagogik der geistig Behinderten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2004, wyd. 4, Oprawa: twarda,287 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: pedagogika upośledzonych
ISBN: ISBN 83-7308-241-7
Opis: Podręcznik obejmuje trzy grupy zagadnień. W pierwszej części znalazły się wstępne informacje dotyczące oligofrenopedagogiki jako nauki. Na temat etiologii upośledzenia umysłowego istnieje dość obszerna specjalistyczna literatura naukowa. Moje zadanie polegało nie na tym, by podać skróconą wiedzę w tym zakresie, ale na pokazaniu wzajemnego związku pomiędzy stopniem upośledzenia umysłowego a planowaniem postępowania rewalidacyjnego. Druga część książki zawiera ogólne założenia organizacji szkolnictwa specjalnego dla upośledzonych umysłowo w Polsce. Badanie objęła raczej te placówki, które powiązane są z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w formie zorganizowanej opieki szkolnej i zakładowej. Odrębnego opracowania wymaga zagadnienie organizacji środowiska rewalidacyjnego w domu rodzinnym dziecka. Materiał dotyczący opieki nad dzieckiem upośledzonym umysłowo w dwóch wybranych krajach (Francja, Belgia) umieszczono w ostatniej części opracowania łącznie z problemem integracji upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem. Na zakończenie tego opracowania zamieszczono niektóre przepisy regulujące działalność placówek szczególnych dla upośledzonych umysłowo i dotyczące zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w publicznych szkołach.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .