pma społeczne co to znaczy
Co znaczy Pisma społeczne?. Co to jest przedstawiających psychoanalityczne ujęcie początków.

Czy pomocne?

Pisma społeczne

Definicja z ang. Scripture social, z niem. Schrift Sozial.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,537 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: pma społeczne
ISBN: ISBN 83-86989-31-9
Opis: Czwarty tom Dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism przedstawiających psychoanalityczne ujęcie początków społeczeństwa ludzkiego i religii. Kulturowamoralność seksualna a współczesna nerwowość to najwcześniejsza robota Freuda, w której wnikliwie omawia on antagonizm pomiędzy kulturą a życiem popędowym. W pracach Aktualne uwagi o wojnie i śmierci i Dlaczego wojna? zajmuje się Freud reprezentowanym przez popęd śmierci komponentem natury ludzkiej, który sprawia, iż wszystkie z trudem i za cenę niemałych wyrzeczeń zdobyte dokonania kultury padają pastwą zniszczenia. Psychologia zbiorowości i badanie ja to badanie sytuacji indywiduum w zbiorowości. Dzięki życiu pośród innych człowiek, twierdzi Freud, ma zapewnione większe poczucie bezpieczeństwa, ale musi zapłacić za to wyrzeczeniami płynącymi z konieczności przystosowania się. Przyszłość pewnego złudzenia to kolekcja refleksji poświęconych ocenie korzyści i strat, jakie stają się udziałem człowieka wierzącego w iluzoryczne ideały kultury postrzeganej jako mechanizm złudnych zaspokojeń. Robota Kultura jako źródło cierpień zawiera kluczowe idee Freuda w dziedzinie psychoanalitycznej krytyki kultury, analizowanej tu jako zjawisko zasadniczo wrogie człowiekowi, lecz niezbędne gwoli zachowania rodzaju ludzkiego. Totem i tabu uważał Freud za próbę psychoanalitycznego wyjaśnienia początków religii; wywodząc religię, moralność, sztukę - wreszcie całą kulturę z kompleksu Edypa, pokazuje, w jaki sposób kształtowały się one w totemizmie. W kwestii zdobycia ognia to omówienie mitu prometejskiego w perspektywie psychoanalitycznej wyznaczonej przez relacje zachodzące pomiędzy ogniem a uryną i - co się z tym wiąże - problematyką moczenia nocnego. Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna to ukoronowanie dociekań Freuda poświęconych początkom religii, mechanizmu społecznego, stosunku indywiduum do zbiorowości. Rozwój duchowości postrzega tu Freud w perspektywie wyrzeczenia się popędu. Monoteizm żydowski ujmuje jako religię Ojca, przeciwstawiając ją monoteizmowi chrześcijańskiej religii Syna.
Spis treści:
  • 1. Kulturowa moralność seksualna a współczesna nerwowość
  • 2. Aktualne uwagi o wojnie i śmierci
  • 3. Psychologia zbiorowości i badanie ja
  • 4. Przyszłość pewnego złudzenia
  • 5. Kultura jako źródło cierpień
  • 6. Dlaczego wojna?
  • 7. Totem i tabu. 8. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków
  • 9. W kwestii zdobycia ognia
  • 10. Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna

Czym jest znaczenie w Słownik na P .