podstawowe zagadnienia co to znaczy
Co znaczy zagadnienia opieki pediatrycznej w?. Co to jest dostarczyć studentom medycyny.

Czy pomocne?

Podstawowe zagadnienia opieki pediatrycznej w lecznictwie otwartym

Definicja z ang. Basic issues of pediatric care in outpatient, z niem. Grundsatzfragen der pädiatrischen Versorgung in der ambulanten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,222 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: podstawowe zagadnienia
ISBN: ISBN 83-88895-71-0
Opis: Autorki - podejmując się tegoż opracowania - zamierzały dostarczyć studentom medycyny praktycznych informacje z zakresu opieki pediatrycznej, realizowanej w lecznictwie otwartym. Zagadnienia te są omawiane w podręcznikach pediatrii raczej pobieżnie, w porównaniu z zakresem zagadnień pediatrii klinicznej. Niniejsza pozycja jest zatem w założeniu uzupełnieniem podręczników przede wszystkim o problematykę działań profilaktycznych. Szerzej zostało omówione postępowanie z dziećmi mającymi określone problemy zdrowotne, które to dzieci -przed wdrożeniem reformy służby zdrowia - prowadzono w tak zwany grupach dyspanseryjnych. Obecnie pacjenci ci podlegają nadal opiece czynnej, chociaż podział na grupy i ich nazewnictwo nie zostały jeszcze zatwierdzone. W związku z tym w prezentowanym opracowaniu pozostawiono dawny podział na grupy. Jeśli nawet ulegnie on zmianie pod względem formalnym, to problemy zdrowotne i wynikające z nich wymagania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (p.o.z.) względem jego przewlekle chorych podopiecznych pozostaną niezmienione. Mamy nadzieję, iż wiadomości zawarte w książce ułatwią studentom nie tylko przygotowanie się do zajęć praktycznych w momencie studiów, ale również do podjęcia pracy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej po ich ukończeniu. Sadzimy, iż mogą być także przydatne w pracy lekarzy rodzinnych.
Spis treści:
  • 1. Przebieg rozwoju fizycznego, motorycznego, i psychicznego zdrowego dziecka
  • 2. Powszechne profilaktyczne badania lekarskie i testy przesiewowe w populacji dzieci i młodzieży
  • 3. Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nadzorze nad dziećmi z określonymi problemami zdrowotnymi
  • 4. Żywienie dzieci zdrowych
  • 5. Szczepienia ochronne i zasady ich przeprowadzania u dzieci i młodzieży. Kalendarz szczepień obligatoryjnych i szczepienia rekomendowane. Lista szczepionek zarejestrowanych w Polsce
  • 6. Wizyta patronażowa
  • 7. Najczęstsze problemy zdrowotne okresu noworodkowego i niemowlęcego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .