podstawy pacjenta co to znaczy
Co znaczy pacjenta ze stymulatorem serca?. Co to jest redakcją Franciszka Walczaka i Rafała.

Czy pomocne?

Podstawy EKG u pacjenta ze stymulatorem serca

Definicja z ang. Basics of ECG in a patient with a pacemaker, z niem. Grundlagen der ECG in einem Patienten mit einem Herzschrittmacher.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,173 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: podstawy pacjenta
ISBN: ISBN 83-89493-60-8
Opis: ''Podstawy EKG u pacjenta ze stymulatorem serca'' pod redakcją Franciszka Walczaka i Rafała Baranowskiego to pierwszy książka w języku polskim, opisujący podstawowe zagadnienia dotyczące zapisów EKG u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca. W książce omówiono zasady prawidłowego funkcjonowania podstawowych trybów stymulacji. Wykorzystując zapisy EKG i diagramy, przedstawiono elektrokardiograficzny obraz najczęściej występujących zaburzeń stymulacji i sterowania. Oddzielny rozdział poświęcono ocenie standardowych elektrokardiogramów u chorych ze stymulatorem serca. Opisano, jak wygląda zapis w zależności od lokalizacji elektrody stymulującej w przedsionku i w komorze, kiedy możliwa jest ocena zmian odcinka ST i zasady rozpoznawania ostrej i przebytej martwicy mięśnia sercowego. Publikacja zawiera również główne wiadomości dotyczące sposobów analizy 24-godzinnego zapisu EKG u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca. Jeden z rozdziałów poświęcono problemom diagnostyki nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu. W ostatnim rozdziale wyjaśniono, kiedy zmiany w zapisie EKG powinny być wskazaniem do pilnej albo planowej kontroli rozrusznika. Książka jest przeznaczony dla lekarzy opieki podstawowej, internistów i osób przygotowujących się do specjalizacji z kardiologii
Spis treści:
 • Wstęp
 • Podstawowe wiadomości o stymulacji serca
 • Obraz elektrokardiograficzny stymulacji serca - norma i podstawowe zaburzenia stymulacji i sterowania
 • Stymulacja AAI
 • Stymulacja VVI
 • Stymulacja DDD i VDD
 • Cechy szczególne stymulacji DDI
 • Częstoskurcz stymulatorowy - system powstawania i kryteria rozpoznawania - częstoskurcz pośredniczony przez stymulator (pacemaker mediated tachycardia)
 • Standardowy zapis EKG u pacjenta ze stymulatorem serca - niektóre zagadnienia
 • Ocena rytmu prowadzącego
 • Kształt EKG w zależności od położenia elektrody stymulującej
 • Ocena odcinka ST w trakcie rytmu stymulatora
 • Rozpoznawanie zawału serca
 • Niektóre zagadnienia oceny 24-godzinnego zapisu EKG u pacjenta z rozrusznikiem serca
 • Badanie czynności stymulatora w badaniu EKG sposobem Holtera - ocena histogramów
 • Tachogram i trend odstępów RR w ocenie zaburzeń stymulacji i sterowania w 24-godzinnym zapisie EKG
 • Zaburzenia rytmu u chorych z rozrusznikiem serca
 • Kiedy pacjent z rozrusznikiem wymaga skierowania do Poradni Kontroli Stymulatorów?
 • Leksykon terminów i skrótów

Czym jest znaczenie w Słownik na P .