podstawy farmakogenetyki co to znaczy
Co znaczy farmakogenetyki i farmakogenomiki w?. Co to jest z molekularnymi mechanizmami.

Czy pomocne?

Podstawy farmakogenetyki i farmakogenomiki w praktyce klinicznej

Definicja z ang. Fundamentals of pharmacogenetics and pharmacogenomics in clinical practice, z niem. Grundlagen der Pharmakogenetik und Pharmakogenomik in der klinischen Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,166 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.52 kg
Zagadnienia: podstawy farmakogenetyki
ISBN: ISBN 83-87944-69-6
Opis: W książce tej krótko przedstawiono przegląd struktury genu z molekularnymi mechanizmami polimorfizmu genetycznego wielu enzymów biorących udział w procesach metabolicznych substancji egzogennych i endogennych. Mały leksykon genetyczny zamieszczony na końcu wyjaśnia sporo specjalistycznych określeń. Podano również wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego, sposoby oznaczania fenotypu i genotypu i wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów cytochromu P450 i innych, w tym soku grejpfrutowego, i markerów, genów i struktury receptorów albo transporterów na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków, opierając się na badaniach klinicznych i charakterystycznych sytuacjach. Omówiono zmiany fenotypu charakterystyczne dla okresu wieku rozwojowego i różnych chorób. Wiodącym tematem we współczesnej neuropsychofarmakologii jest związek pomiędzy polimorfizmem receptorów serotonergicznych i dopaminergicznych a skutecznością leków stosowanych w psychiatrii i towarzyszących objawów ubocznych. Natomiast w astmie struktura receptora P^adrenergicznego ma powiązanie z reakcją chorych na leczenie, zaś genetyczna predyspozycja odgrywa istotną rolę w chorobach ser-cowo-naczyniowych, m. in. mutacjach kanałów jonowych i możliwości wystąpienia zespołu przedłużonego QT po stosowaniu na przykład sulfametoksazolu, klarytromycyny albo cyzaprydu (m. in. u niemowląt). Poszukiwanie determinantów występowania uzależnień od różnych używek, jak alkohol, narkotyki, nikotyna, jest następnym sporym polem badań farmakogenomicznych, a występowanie chorób autoimmunologicznych po stosowaniu niektórych leków, a również po zakażeniach wirusowych, jest czasami powiązane z pojawianiem się auto-przeciwciał skierowanych przeciwko różnym enzymom I i II etapy biotransformacji i ma powiązania z farmakogenetyką. Na końcu książki w formie tabeli zostały podane kluczowe enzymy cytochromu P450 i inne, ich substraty, inhibitory i substancje indukujące. Czytelnik będzie tu mógł znaleźć wytłumaczenie niejednokrotnie dotychczas niezrozumiałego pogorszenia się albo polepszenia stanu chorego poddawanego polipragmazji. Mam nadzieję, iż treścią tej książki będą zainteresowani nie tylko lekarze medycyny uniwersyteckiej i specjaliści w dziedzinie poszczególnych dziedzin, ale również studenci medycyny, gdyż w czasie studiów medycznych problemom terapii nie poświęca się tyle czasu co diagnostyce, z kolei choremu zależy przecież na szybkim wyleczeniu, bez objawów ubocznych towarzyszących czasami farmakoterapii.
Spis treści:
 • 1. Indywidualne różnice w reakcji na leki
 • 2. Symptomy uboczne działania leków i mniejsza skuteczność farmakoterapii
 • 3. Przegląd struktury genu
 • 4. Metabolizm leków
 • 5. Wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego
 • 6. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na farmakokinetykę leków
 • 7. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na farmakodynamikę leków
 • 8. Skutki mutacji genów CYP
 • 9. Zmiany fenotypu specyficzne dla wieku rozwojowego i chorób
 • 10. Genetyczne warianty białkowych transporterów leków
 • 11. Wiązanie leków z wariantami genetycznymi białek osocza
 • 12. Enzymy metabolizujące leki
 • 13. Glukuronozyltransferazy
 • 14. N-acetylotransferazy, NAT2 i NAT1 (status acetylatora)
 • 15. S-metyltransferaza tiopuryny (TPMT)
 • 16. Polimorfizmy markerów, genów i receptorów wpływające na farmakodynamikę leków i funkcjonalną czynność białek
 • 17. Receptory glikokortykosteroidów (GR)
 • 18. Receptory beta-2-adrenergiczne (P2-AR)
 • 19. Krzywica witamino-D oporna
 • 20. Wykorzystanie farmakogenetyki w psychiatrii
 • 21. Uzależnienie a farmakogenomika
 • 22. Farmakogenetyka w chorobach autoimmunologicznych
 • 23. Kluczowe enzymy cytochromu P450, ich substraty, inhibitory i substancje indukujące
 • 24. Mały leksykon terminów genetycznych
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .