podstawy informatyki co to znaczy
Co znaczy informatyki z elementami telemedycyny?. Co to jest narastające znaczenie. Podręcznik jest.

Czy pomocne?

Podstawy informatyki z elementami telemedycyny

Definicja z ang. Basics of computer science with elements of telemedicine, z niem. Grundlagen der Informatik mit Elementen der Telemedizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,180 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: podstawy informatyki
ISBN: ISBN 83-233-2039-X
Opis: ''Telemedycyna jest dziś dziedziną mającą wielkie i wciąż narastające znaczenie. Podręcznik jest krokiem w niezłą stronę, bo przybliża studentom medycyny tę dziedzinę, z którą tenże student po ukończeniu nauki z pewnością będzie się spotykał w swojej praktyce zawodowej. (...) Autorzy nie wyczerpali problematyki telemedycyny - uzupełnienia treści będą się mogły pojawiać w następnych wydaniach''. Z recenzji prof. dr. hab. inżynier Ryszarda Tadeusiewicza
Spis treści:
  • WSTĘP
  • CZĘŚĆ I - PODSTAWY INFORMATYKI MEDYCZNEJ ROZDZIAŁ 1 - WYBÓR TEMATU BADAWCZEGO Ćwiczenie 1 - Wybór i uzasadnienie wyboru tematu ROZDZIAŁ 2 - Zastosowanie ZASOBÓW MEDYCZNYCH INTERNETU Ćwiczenie 2 - Sieć Internet - opracowanie wybranego tematu medycznego Podstawy obsługi sieci Internet ROZDZIAŁ 3 - Zastosowanie BIBLIOTEK MEDYCZNYCH INTERNETU Ćwiczenie 3 - Sieć Internet - opracowanie wybranego tematu medycznego cd. ROZDZIAŁ 4 - Zastosowanie BAZY GENOMU LUDZKIEGO (NCBI) Ćwiczenie 4 - Baza National Center for Biotechnology Information (NCBI) Podstawy wykorzystania zasobów bazy National Center for Biotechnology Information (NCBI) ROZDZIAŁ 5 - PODSTAWOWA Badanie DANYCH MEDYCZNYCH Ćwiczenie 5 - Podstawowa badanie opisowa danych Podstawy statystyki opisowej Podstawy obsługi programu Excel ROZDZIAŁ 6 - Zastosowanie STATYSTYKI OPISOWEJ W ANALIZIE DANYCH MEDYCZNYCH Ćwiczenie 6 - Rozkład empiryczny wielkości mierzalnej ROZDZIAŁ 7 - OCENA ROZKŁADU CECHY MIERZALNEJ Ćwiczenie 7 - Rozkład normalny ROZDZIAŁ 8 - OCENA BŁĘDÓW POMIAROWYCH Ćwiczenie 8 - Excel: elementy rachunku błędów Podstawy rachunku błędów ROZDZIAŁ 9 - PREZENTACJA WYNIKÓW KOŃCOWYCH Ćwiczenie 9 - Przygotowywanie końcowej prezentacji Podstawy obsługi programu PowerPoint
  • CZĘŚĆ II - ELEMENTY TELEMEDYCYNY ROZDZIAŁ 10 - WPROWADZENIE DO TELEMEDYCYNY Ćwiczenie 10 - Telemedycyna w Internecie Telemedycyna - wprowadzenie ROZDZIAŁ 11 - TELEKONSULTACJE MEDYCZNE Ćwiczenie 11 - Telekonsultacj a Telekonsultacje - suplement ROZDZIAŁ 12 - ZDALNIE DOSTĘPNE BAZY DANYCH Ćwiczenie 12 - Zdalnie dostępne bazy danych Zdalnie dostępne bazy danych - suplement ROZDZIAŁ 13 - E-LEARNING Ćwiczenie 13 - E-Learning ROZDZIAŁ 14 - PAKIET INFOMEDICA - MODUŁ IZBA PRZYJĘĆ Ćwiczenie 14 - Obsługa pakietu InfoMedica, Mechanizm Ruch Chorych - Izba Przyjęć Podstawy obsługi medycznych mechanizmów informacyjnych, elektroniczna historia choroby ROZDZIAŁ 15 - PAKIET INFOMEDICA - MODUŁ ODDZIAŁ I STATYSTYKA Ćwiczenie 15 - Obsługa pakietu InfoMedica, Mechanizm Ruch Chorych - Oddział, Statystyka ROZDZIAŁ 16 - STANDARDY DANYCH OBRAZOWYCH W TELEMEDYCYNIE Ćwiczenie 16 - Standardy danych medycznych Standardy danych medycznych: tekstowych - HL7 i obrazowych - DICOM

Czym jest znaczenie w Słownik na P .