podstawy komunikacji co to znaczy
Co znaczy Podstawy komunikacji społecznej?. Co to jest komunikacji, na podstawie których.

Czy pomocne?

Podstawy komunikacji społecznej

Definicja z ang. Fundamentals of Communication, z niem. Grundlagen der Kommunikation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,576 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.12 kg
Zagadnienia: podstawy komunikacji
ISBN: ISBN 83-89120-14-3
Opis: Omawiana pozycja jest obszernym przeglądem wybranych teorii komunikacji, na podstawie których przedstawiane są kolejno: komunikacja międzyludzka, komunikacja w grupie i komunikacja publiczna, komunikacja masowa, kulturowy kontekst komunikacji i próba integracji koncepcji wyjaśniających zjawisko porozumiewania się. Każdy rozdział zakończony jest autorską krytyką przedstawionej teorii i odesłaniem czytelnika do innych prac zajmujących się omawianymi obszarami.
Spis treści:
 • I. PRZEGLĄD OGÓLNY
 • 1. Wyraz o teorii
 • 2. Ważenie słów Ernesta Bormanna: teoria symbolicznej konwergencji
 • 3. Wytyczanie terytorium (siedem tradycji w zakresie teorii komunikacji)
 • Pytania sprawdzające
 • II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
 • 4. Symboliczny interakcjonizm
 • 5. Skoordynowane gospodarowanie znaczeniem
 • 6. Teoria niespełnionych oczekiwań
 • 7. Teoria interpersonalnego oszustwa
 • Refleksje etyczne
 • Przetwarzanie poznawcze
 • 8. Konstruktywizm
 • Kształtowanie związku
 • 9. Teoria infiltracji społecznej Irwina Altmana i Dalmas Taylora
 • 10. Teoria redukowania niepewności Charlesa Bergera
 • Utrzymywanie związku
 • 11. Podejście interakcyjne Paula Watzlawicka
 • 12. Dialektyka relacji Leslie Baxter i Barbary Montgomery
 • Wywieranie wpływu
 • 13. Teoria oceny społecznej Muzafera Sherifa
 • 14. Schemat szans rozpracowania przekazu Richarda Petty;ego i Johna Cacioppo
 • Refleksje etyczne
 • III. KOMUNIKACJA GRUPOWA I PUBLICZNA
 • Grupowe podejmowanie decyzji
 • 15. Perspektywa funkcjonalna Randy'ego Hirokawy i Dennisa Gourana
 • 16. Adaptacyjna teoria strukturacji Marshalla Scott Poole'a
 • Komunikowanie się w organizacji
 • 17. Teoria mechanizmów informacyjnych - podejście do organizacji Karela Weicka
 • 18. Podejście kulturowe do organizacji Clifforda i Michela Pacanowskiego
 • 19. Krytyczna teoria komunikacji - podejście do organizacji Stanley'a Deetza
 • Retoryka publiczna
 • 20. Retoryka Arystotelesa
 • 21. Dramatyzm Kennetha Burke'a
 • 22. Paradygmat narracyjny
 • Refleksje etyczne
 • IV. KOMUNIKACJA MASOWA
 • Media a kultura
 • 23. Determinizm technologiczny
 • 24. 24. Semiotyka Rolanda Barthesa
 • 25. Badania kulturowe Stuarta Halla
 • Efekty działania mediów
 • 26. Teoria kultywowania postaw George'a Gerbnera
 • 27. Teoria ustalania hierarchii ważności Maxwella McCombsa Donalda Shawa
 • 28. Media i ludzie
 • Refleksje etyczne
 • V. KONTEKST KULTUROWY
 • Komunikacja międzykulturowa
 • 29. Teoria kontroli niepokoju/ niepewności
 • 30. Stella Ting-Toomey: teoria negocjowania twarzy
 • 31. Gerry Filipsen: teoria kodów językowych (etnografia komunikacji)
 • Płeć i komunikacja
 • 32. Dialekty rodzajowe
 • 33. Teoria punktu widzenia Andry Harding i Julii T. Wood
 • 34. Teoria zagłuszanej grupy Cheris Kramarae
 • Refleksje etyczne
 • VI. INTEGRACJA
 • Teoria komunikacji
 • 35. Porządek z chaosu
 • Bonus A: Streszczenia teorii
 • Bonus B: Czasopisma naukowe powiązane tematycznie z teorią komunikacji
 • Bonus C: Filmy fabularne ilustrujące teorie komunikacji

Czym jest znaczenie w Słownik na P .