postępy promocji zdrowia co to znaczy
Co znaczy zdrowia. Przegląd międzynardowy?. Co to jest zakresie dowodów naukowych promocji zdrowia.

Czy pomocne?

Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynardowy

Definicja z ang. The progress of health promotion. Overview międzynardowy, z niem. Der Fortschritt der Gesundheitsförderung. Übersicht międzynardowy.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: CeDeWu, Warszawa 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,218 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: postępy promocji zdrowia
ISBN: ISBN 978-83-7556-008-4
Opis: Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zestaw osiągnięć w zakresie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej i zaprezentowanie decyzji i kierunków działań w wybranych państwach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, bo jak wiadomo postęp i rozwój społeczno-gospodarczy jest znacznie łatwiejszy, o ile nie w ogóle możliwy, jeśli jest podejmowany i realizowany poprzez zdrowe społeczeństwo. Społeczeństwo, którego stan zdrowia jest niedobry wymaga nie tylko zwiększonych nakładów na leczenie, ale również minimalizuje szanse na gwarantujące postęp i rozwój wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych dla dobra ogółu. Państwa, które równolegle do działań systemowych w ochronie zdrowia zmierzających do zapewnienia odpowiednich świadczeń leczniczych zaryzykowały inwestowanie w zdrowie, mogą dzisiaj pochwalić się znaczną poprawą stanu zdrowia ich obywateli, a co za tym idzie – większą szansą na pokrycie potrzeb finansowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, których jeszcze wymaga znaczna, chociaż już mniejsza część społeczeństwa.
Spis treści:
  • POSTĘPY PROMOCJI ZDROWIA - OD AŁMA-AT DO BANGKOKU
  • TEORIA I PRAKTYKA PROMOCJI ZDROWIA DZIŚ I JUTRO
  • ZDROWIE I POLITYKA
  • OCENA JAKOŚCI PRAKTYKI PROMOCJI ZDROWIA
  • INICJATYWY I DZIAŁANIA PROMOCJA ZDROWIA W PERSPEKTYWIE
  • ANEKSY Aneks 1. Pojęcia i zasady działania promocji zdrowia (Kompendium) Aneks 2. Oksfordzkie przymierze na rzecz zdrowia The Oxford Health Alliance Aneks 3:: Szósta Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia w Bangkoku Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .