postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest dziedzinach medycyny. Nie ominął on.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM I

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - VOLUME I, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems bei Kindern - Band I.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,142 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-03-1
Opis: Ostatnie lata przyniosły znaczący postęp w wielu dziedzinach medycyny. Nie ominął on także neurologii dziecięcej, prowadząc w konsekwencji do lepszego zrozumienia etiologii i patogenezy i rewizji dotychczasowych poglądów na diagnostykę i leczenie licznych schorzeń układu nerwowego u dzieci. W nowym systemie ochrony zdrowia jaki zaistniał w Polsce po 1 stycznia 1999 roku, coraz częściej problemami neurologicznymi u dzieci zajmować się będą lekarze rodzinni, neurolodzy ogólni i lekarze pediatrzy. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, po raz pierwszy w ubiegłym roku zorganizowano w Centrum Zdrowia Dziecka kurs doskonalący, poświęcony postępom w dziedzinie rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego u dzieci, adresowany także do lekarzy innych, niż neurologia dziecięca specjalności. Kurs ten cieszył się sporym powodzeniem, co może świadczyć o ważnym zapotrzebowaniu środowiska na ten rodzaj szkoleń. Prezentowana podręcznik powstała w oparciu o doświadczenia programowe i dydaktyczne kursu. Z tych właśnie powodów pominięto zagadnienia podstawowe, których wyjaśnienie czytelnik może znaleźć w wielu istniejących podręcznikach. Dołożono z kolei wszelkich starań, by zawarte w opracowaniu wiadomości były możliwie najnowsze, w szczególności w takich dziedzinach medycyny, gdzie postęp jest najszybszy.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. PROBLEMY GENETYCZNE W SCHORZENIACH UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI
 • 1. Rozpoznawanie chorób uwarunkowanych mutacjami dynamicznymi
 • 2. Genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięśniowe wieku dziecięcego i młodzieńczego
 • 3. Diagnostyka i symptomatologia cytopatii mitochondrialnych
 • 4. Molekularne aspekty fakomatoz
 • CZĘŚĆ II. PADACZKA
 • 1. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń przebiegających z padaczką
 • 2. Badanie elektroencefalograficzne w diagnostyce i leczeniu padaczek
 • 3. Nowe leki przeciwpadaczkowe
 • 4. Wskazania i sposoby operacyjnego leczenia padaczek lekoopornych
 • CZĘŚĆ III. TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE
 • 1. Rezonans magnetyczny w neurologii
 • 2. Badanie SPECT i PET w diagnostyce neurologicznej
 • 3. Nowe sposoby w diagnostyce elektrofizjologicznej-potencjały spowodowane

Czym jest znaczenie w Słownik na P .