praca socjalna między co to znaczy
Co znaczy Między upośledzeniem społecznym a?. Co to jest teorii pracy socjalnej, która wydaje się.

Czy pomocne?

PRACA SOCJALNA Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością.

Definicja z ang. SOCIAL WORK between social disadvantage and citizenship., z niem. SOZIALE ARBEIT zwischen sozialer Benachteiligung und Staatsbürgerschaft..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,204 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: praca socjalna między
ISBN: ISBN 83-7164-474-0
Opis: Ambicją tego studium jest sformułowanie zarysu społecznej teorii pracy socjalnej, która wydaje się być zaniedbanym ogniwem łączącym praktyczną teorię pracy socjalnej z teorią społeczną. W studium tym stawiam hipotezę, iż pracę socjalną daje się wyjaśnić i uzasadnić w kategoriach obywatelskości. Przyjmując, że obywatelskość współcześnie znaczy pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zakładam, iż: 1. robota socjalna powstała w konsekwencji zasadniczo tych samych mechanizmów, które ukształtowały współczesny zakres obywatelskości; 2. funkcją pracy socjalnej [...] jest co najmniej częściowa restytucja obywatelskości; funkcja ta odnosi się do tych, którzy są członkami wspólnoty, są więc w sensie socjologicznym obywatelami, z kolei z rozmaitych przyczyn nie pełnią roli obywatela albo pełnią ją tylko częściowo, innymi słowy, doświadczają stan upośledzenia społecznego; 3. obywatelskość jest źródłem społecznego mandatu (legitymizacji) pracy socjalnej, jest to stanowi podstawę uzasadnienia praktykowania jej w obszarze życia publicznego. ze Wstępu
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział I. ZASADA RYNKU I ZASADA OBYWATELSKOŚCI: WOKÓŁ KONCEPCJI OBYWATELSKOŚCI Status obywatela Grupy praw: cywilne, polityczne i społeczne Polityczne znaczenie Napięcia a kategorie praw Prawa społeczne Walka o prawa obywatelskie Wzory nierówności Weryfikacja
  • Rozdział II. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BIEDA, UPOŚLEDZENIE SPOŁECZNE Wykluczenie społeczne - status definicje Źródła teoretycznego znaczenia definicje Stosunek pojęć: bieda i ekskluzja Bieda - przegląd problematyki Wykluczenie społeczne Upośledzenie społeczne
  • Rozdział III. Robota SOCJALNA A ZASADA OBYWATELSKOŚCI Robota socjalna jako instrument zmiany społecznej Robota socjalna w praktyce
  • Rozdział IV. Robota SOCJALNA W RODZINACH UPOŚLEDZONYCH SPOŁECZNIE Socjokulturowa charakterystyka rodzin upośledzonych społecznie - wyniki badań Socjokulturowe syndromy upośledzenia społecznego Organizowanie społeczności lokalnej na rzecz rodzin upośledzonych społecznie Feministyczna robota socjalna na rzecz rodzin upośledzonych społecznie Zakończenie Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .