prawne podstawy co to znaczy
Co znaczy Prawne podstawy resocjalizacji?. Co to jest kształtowanie się poglądów na temat.

Czy pomocne?

Prawne podstawy resocjalizacji

Definicja z ang. The legal basis for rehabilitation, z niem. Die Rechtsgrundlage für die Rehabilitation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,299 str., Wymiary: 155 x 235 mm
Zagadnienia: prawne podstawy
ISBN: ISBN 83-88114-84-0
Opis: Książka 'Prawne podstawy resocjalizacji' ukazuje kształtowanie się poglądów na temat poprawczej funkcji kary, rozwój mechanizmów penitencjarnych, podstawowe założenia współczesnej polityki karnej i obecnie obowiązujące przepisy wyznaczające warunki podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec dorosłych i nieletnich sprawców przestępstw. Adresowany jest do studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, psychologii i socjologii, zainteresowanych problematyką postępowania z przestępcami, a również do osób prowadzących działalność resocjalizacyjną w ramach wykonywanego zawodu.
Spis treści:
 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 • 1. Resocjalizacja pośród celów kary
 • 2. Mechanizm kar i środków karnych w kodeksie karnym
 • 3. Historia rozwoju więziennictwa
 • 4. Ochrona praw uwięzionych w aktach międzynarodowych
 • 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności
 • 6. Zwolnienie skazanego z zakładu karnego
 • 7. Udział społeczeństwa wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • 8. Wykonywanie wolnościowych środków karnych
 • 9. Postępowanie z nieletnimi
 • Bibliografia
 • Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .