psychologia czynności nowe co to znaczy
Co znaczy Psychologia czynności - nowe perspektywy?. Co to jest Tomaszewskiego w 1963 roku oceniana.

Czy pomocne?

Psychologia czynności - nowe perspektywy

Definicja z ang. Psychology of activities - new perspectives, z niem. Psychologie der Aktivitäten - neue Perspektiven.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,217 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: psychologia czynności nowe
ISBN: ISBN 83-88495-77-1
Opis: Teoria czynności sformułowana poprzez Tadeusza Tomaszewskiego w 1963 roku oceniana jest współcześnie jako istotny wkład psychologii polskiej w światową myśl psychologiczną. Wkład ten współgrał z innymi teoretycznymi koncepcjami, które w rezultacie doprowadziły do przezwyciężenia panującego w owym czasie behawioryzmu i do rozwoju poznawczego podejścia w psychologii. "Psychologia czynności- nowe perspektywy" pokazuje z jednej strony, na czym ów wkład polegał, a z drugiej - ciągle aktualne, inspirujące wartości teorii Tomaszewskiego. Podręcznik złożona jest z rozdziałów napisanych poprzez Jego uczniów w celu zaświadczenia tych wartości. Treści poszczególnych rozdziałów ilustrują zarówno potencjał pozwalający na rozszerzanie i uzupełnianie teorii czynności, jak i możliwości wykorzystywania jej do interpretacji innych zjawisk i mechanizmów psychologicznych, którymi bezpośrednio się nie zajmowała. Niniejszy zestaw adresowany jest do badaczy z kręgu nauk humanistycznych i studentów, w szczególności psychologii.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. CZYNNOŚCI I ICH Systemy REGULACYJNE
 • Teoria czynności Tadeusza Tomaszewskiego
 • Teoria czynności a psychotransgresjonizm
 • Od teorii regulacji Tadeusza Tomaszewskiego do regulacyjnej teorii temperamentu
 • O naturze i formowaniu się psychologicznej regulacji agresji interpersonalnej
 • O motywacyjnych regulatorach altruistycznego pomagania.
 • Na przykładzie osób, które ratowały Żydów w okresie hitlerowskiej okupacji
 • Zwrotne wiadomości o wyniku czynności
 • Kilka refleksji na temat potrzeby władzy
 • Przekonania i zachowania polityczne w świetle teorii czynności
 • Chcieć czy móc?
 • O języku i aktywności komunikacyjnej człowieka
 • Badania nad zaburzeniami językowymi u osób z dysfunkcjami mózgu
 • CZĘŚĆ II. Z ARCHIWUM PROFESORA TADEUSZA TOMASZEWSKIEGO. Niepublikowane teksty, sam o sobie i wspomnienie o Nim
 • Struktura zachowania
 • Dysonans poznawczy i psychologiczna zasada sprzeczności, a więc o pierwszeństwie w nauce
 • Jestem o siedem lat młodszy od polskiej psychologii
 • Wywiad z Profesorem Tadeuszem Tomaszewskim przeprowadzony poprzez przedstawicieli Redakcji czasopisma Nauka - Stefana Kwiatkowskiego i Mirosława Szymańskiego
 • Poszukiwanie sensu. Radość bycia
 • Uwagi o życiu i pracy Tadeusza Tomaszewskiego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .