psychologia różnic co to znaczy
Co znaczy Psychologia różnic indywidualnych?. Co to jest fizycznie), ale również metodą zachowania.

Czy pomocne?

Psychologia różnic indywidualnych

Definicja z ang. Psychology of individual differences, z niem. Psychologie der individuellen Unterschiede.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZYSK I SK-A, Poznań 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,147 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: psychologia różnic
ISBN: ISBN 83-7150-825-5
Opis: Ludzie różnią się pomiędzy sobą nie tylko wyglądem (tzn. fizycznie), ale również metodą zachowania (tzn. psychologicznie). Nic więc dziwnego, iż badanie różnic indywidualnych, w tym różnic na poziomie osobowości, stanowi integralną część psychologii. W centrum zainteresowań psychologów znalazły się różnice indywidualne mające związek z procesami przetwarzania informacji, a więc z rozmaitymi sposobami spostrzegania świata i reagowania na niego. Autorzy najpierw omawiają te obszary badań nad różnicami indywidualnymi, które wiążą inteligencję z predyspozycjami kognitywnymi, jest to z charakterystycznymi dla poszczególnych osób sposobami myślenia. Rozpoczynają od pytania o naturę inteligencji, przedstawiając definicję, koncepcje i teorie jej dotyczące. Następne rozdziały poświęcone są osobowości jako zespołowi psychicznych właściwości jednostki wyrażających się w charakterystycznych wzorach zachowań. W badaniach nad klasyfikacją osobowości zastosowano rozmaite teorie odwołujące się do kategorii psychodynamicznych, charakterologicznych, kognitywnych, behawioralnych i humanistycznych. Jeden z rozdziałów ukazuje wkład Freuda do badań nad osobowością, Freud gdyż wciąż pozostaje w najwyższym stopniu znanym i wpływowym teoretykiem osobowości.
Spis treści:
  • Przedmowa redaktora serii
  • Wprowadzenie
  • Inteligencja i style poznawcze
  • Kształtowanie się, osobowości
  • Teorie osobowości - ujęcie w terminach cech
  • Freudowskie teorie osobowości
  • Testy osobowości
  • Leksykon
  • Notki o autorach i redaktorach

Czym jest znaczenie w Słownik na P .