psychopatia co to znaczy
Co znaczy Psychopatia?. Co to jest kontrowersji dotyczących problemu istoty psychopatii i.

Czy pomocne?

Psychopatia

Definicja z ang. psychopathy, z niem. Psychopathie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2000, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,244 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: psychopatia
ISBN: ISBN 83-88149-34-2
Opis: Niniejszą książkę poświęcono zasygnalizowaniu niektórych kontrowersji dotyczących problemu istoty psychopatii i wspomnianych uprzednio, nie rozwiązanych w tym zakresie dylematów. Kluczowy nacisk został w niej położony na ukazanie wielu powinowactw, które zachodzą między cechami świata współczesnego a rozwojem niektórych właściwości zachowania, składających się na obraz psychopatii. W celu ustalenia kolejności referowania poszczególnych zagadnień przyjęto najczęściej stosowany, trójczłonowy model rozpatrywania wszelkich zjawisk patologicznych, czyli najpierw ukazano istotę objawów psychopatycznych, następnie ich powody, a na końcu metody resocjalizacji. W związku z tym książkę podzielono na trzy części. Część pierwsza została poświęcona omówieniu poglądów na temat istoty psychopatii i podstawowych cech, które ową psychopatię mają znamionować. Owe cechy usiłowano przedstawić w dwóch poziomach ogólności: najpierw wymieniono szereg cech szczegółowych (behawioralnych), które mają znamionować psychopatię, a następnie przedstawiono bardziej esencjonalne cechy psychopatii. Druga część, odnosząca się do przyczyn antyspołecznego zachowania, podzielona została na dwie: pierwszą, obejmującą uwarunkowania społeczne i drugą, dotyczącą uwarunkowań biologicznych. Najobszerniejsza część, trzecia, poświęcona jest resocjalizacji jednostek psychopatycznych. Zawiera ona także dwa stopnie szczegółowości. Najpierw starano się tu przedstawić liczne przykłady niezwykle trudnej (uważanej poprzez niektórych wręcz za niemożliwą) resocjalizacji psychopatów, następnie podjęto próbę ukazania pewnych ogólnych prawidłowości, warunkujących skuteczność resocjalizacji tego typu jednostek, by wskazać na konieczność zawarcia tych przedmiotów w każdym opracowywanym systemie "poprawiania niepoprawnych". Pragnąłbym, by ta podręcznik zainteresowała psychologów pracujących z ludźmi wykolejonymi, wychowawców, pracowników służb więziennych, a przede wszystkim studentów, który sposobią się do podjęcia pracy na tym polu. Niezależnie od wymienionych aktualnych albo przyszłych profesjonalistów, podręcznik ta, z racji na jej ukierunkowanie, zainteresować może także ludzi zajmujących się szerzej trudnościami życia we współczesnym świecie, wyrażającymi się wzrostem wielu zjawisk patologicznych. Mając na uwadze potrzeby głównego adresata tej książki, zamieściłem w Aneksie obszerny przegląd stosowanych aktualnie technik diagnostycznych, a również starałem się zasygnalizować podstawowe problemy diagnozy psychopatii. Myślę, iż lektura tego Aneksu może przyczynić się zarówno do ulepszenia warsztatu pracy psychologa-praktyka, jak także oddać duże usługi w przygotowaniu studentów do samodzielnych poszukiwań badawczych.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. ISTOTA I CECHY ZNAMIENNE PSYCHOPATII
 • 1. Próby określenia terminu "psychopatia"
 • 2. Psychopatia jako upośledzenie związków międzyludzkich
 • 3. Poglądy na temat tak zwany deficytu lęku u psychopatów
 • 4. Psychopatia jako "cieni duszy" (a więc próba charakterystyki świata wewnętrznego psychopatów)
 • CZĘŚĆ II. POGLĄDY NA TEMAT UWARUNKOWANIA PSYCHOPATII
 • 1. Psychospołeczne powody antysocjalności (psychopatii)
 • 2. Biologiczne uwarunkowania antysocjalności
 • CZĘŚĆ III. KIERUNKI I Metody ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH
 • 1. Oddziaływania indywidualne
 • 2 Leczenie zbiorowa
 • 3. Farmakoterapia i inne medyczne metody leczenia
 • 4. Ogólne prawidłowości resocjalizacji psychopatów
 • Aneks. Diagnoza psychopatii (przegląd ważniejszych metod i technik)
 • Sposoby obserwacyjno-anamnestyczne
 • Kwestionariusze
 • Diagnoza różnicująca

Czym jest znaczenie w Słownik na P .