psychoterapia elementarna co to znaczy
Co znaczy elementarna w opiece ogólnomedycznej?. Co to jest znacznym stopniu obciąża psychikę.

Czy pomocne?

Psychoterapia elementarna w opiece ogólnomedycznej

Definicja z ang. Psychotherapy elementary care ogólnomedycznej, z niem. Psychotherapie elementare Versorgung ogólnomedycznej.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,161 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: psychoterapia elementarna
ISBN: ISBN 83-233-1647-3
Opis: Każda choroba, zwłaszcza poważna albo długo trwająca, w znacznym stopniu obciąża psychikę chorego. Pakt ten wymaga uwzględnienia w postępowaniu leczniczym i pielęgnacyjnym. W postępowaniu tym niezwykle istotny jest klimat i charakter kontaktu nawiązywanego z pacjentem. Ma on złagodzić niekorzystne, emocjonalne konsekwencje choroby, zminimalizować ryzyko urazów jatrogennych, a ponadto, zaangażować psychiczne siły pacjenta do walki o odzyskanie i umocnienie zdrowia. Podręcznik dostarcza całościowego spojrzenia na problem psychologicznych oddziaływań, jakie powinny towarzyszyć wszelkim formom leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji. Psychologiczne aspekty opieki medycznej zostały w niej określone mianem psychoterapii elementarnej, w odróżnieniu od psychoterapii specjalistycznej, stanowiącej odrębną i w pełni samodzielną formę leczenia. Przedstawiając własną koncepcję psychoterapii elementarnej, autor określa jej podstawowe cele, opisuje specyfikę relacji terapeutycznej, podstawowe rodzaje podejmowanych w niej działań i obszerny zestaw czynników - psychicznych zasobów pacjenta, o ważnym znaczeniu dla przebiegu leczenia. Prezentowany w książce schemat czynników terapeutycznych jest oryginalną próbą autora, zmierzającą do uporządkowania i syntetycznego ujęcia najważniejszych, psychologicznych elementów opieki w chorobach somatycznych. Rozdział poświęcony szkoleniu uzupełnia koncepcję psychoterapii elementarnej o przykładowy program edukacyjny nawiązujący do prezentowanego modelu. Podręcznik kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Kluczowymi jej czytelnikami powinni być lekarze i pielęgniarki różnych specjalności, a również psycholodzy kliniczni i studenci wymienionych profesji. Klasyfikacja i opis elementarnych czynników terapeutycznych może zainteresować również osoby, którym bliska jest problematyka stresu i czynników warunkujących odporność na stres.
Spis treści:
  • 1. Biopsychospołeczne aspekty choroby
  • 2. Psychoterapia jako forma pomocy osobom chorym
  • 3. Czynniki terapeutyczne w psychoterapii grupowej
  • 4. Psychoterapia elementarna - zintegrowany schemat czynników terapeutycznych
  • 5. Szkolenie w psychoterapii elementarnej
  • Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na P .