standardy badań co to znaczy
Co znaczy ultrasonograficznych Polskiego?. Co to jest Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa.

Czy pomocne?

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Definicja z ang. Standards ultrasound Polish Society of Ultrasonography, z niem. Standards Ultraschall Polnischen Gesellschaft für Ultraschall.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa 2003, wyd. 2, Oprawa: twarda,180 str., Wymiary: 170x240 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: standardy badań
ISBN: ISBN 83-918591-0-X
Opis: Standardy badań ultrasonograficznych opracowane poprzez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego są zbiorem wytycznych i przepisów opisujących metody i techniki właściwego i poprawnego wykonywania badań usg tkanek i narządów ciała ludzkiego. Celem, który przyświecał autorom, było ujednolicenie i standaryzacja wykonywania badań usg w dziedzinie techniki badania, stosowanej do tego celu aparatury ultrasonograficznej i opisu i dokumentacji zdjęciowej badania usg. Tylko badania standaryzowane gwarantują ich odpowiednią jakość i tylko jako takie mogą być pomiędzy sobą porównywane. Drugie wydanie Standardów Badań Ultrasonograficznych zawiera opisy wielu nowych badań usg, które coraz szerzej wykorzystywane są w diagnostyce ultrasonograficznej, a które wymagają fachowości, odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w sprawnym i merytorycznym ich wykonaniu, tak by były w pełni wydajne i przydatne diagnostycznie. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne publikując drugie wydanie Standardów Badań Ultrasonograficznych wyraża nadzieję, iż przyczynią się one do dalszego podniesienia poziomu diagnostyki usg w Polsce i iż dla rzetelnych, merytorycznych i fachowych ultrasonografistów będą pomocą w ich codziennej działalności diagnostycznej. Ultrasonografistom początkującym i niedouczonym niech te standardy będą pomocą w określaniu własnych niedostatków wiedzy i doświadczenia ultrasonograficznego i drogowskazem do jakiego poziomu badań usg powinni zdążać.
Spis treści:
 • 1. Wstęp do pierwszego wydania
 • 2. Wstęp do drugiego wydania
 • 3. Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do spraw opracowania drugiego wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych
 • 4. Zalecenia ogólne
 • 5. Wzór opisu badania usg
 • 6. Aparatura ultrasonograficzna
 • 7. Badanie echokardiograficzne u dorosłych
 • 8. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe u dorosłych
 • 9. Echokardiograficzny test obciążeniowy
 • 10. Badanie echokardiograficzne na oddziale intensywnego nadzoru medycznego
 • 11. Echokardiograficzne badanie kontrastowe
 • 12. Badania echokardiograficzne u dzieci
 • 13. Badanie usg ślinianiek
 • 14. Badanie usg tarczycy
 • 15. Badanie usg przytarczyc
 • 16. Badanie usg węzłów chłonnych położonych powierzchownie
 • 17. Badanie usg sutków
 • 18. Badanie usg wątroby
 • 19. Badanie usg układu wrotnego
 • 20. Badanie usg pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • 21. Badanie usg trzustki
 • 22. Badanie usg śledziony
 • 23. Badanie usg żołądka i jelit
 • 24. Badanie usg dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej
 • 25. Badanie usg tętnic trzewnych
 • 26. Badanie usg węzłów chłonnych jamy brzusznej
 • 27. Ultrasonografia zabiegowa w gastroenterologii
 • 28. Badanie usg nerek
 • 29. Badanie usg nerki przeszczepionej
 • 30. Badanie usg nadnerczy
 • 31. Badanie usg pęcherza moczowego
 • 32. Badanie usg przezbrzuszne gruczołu krokowego
 • 33. Badanie usg gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą
 • 34. Ultrasonografia zabiegowa w urologii
 • 35. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) gruczołu krokowego
 • 36. Biopsja gruboigłowa gruczołu krokowego
 • 37. Badanie usg moszny
 • 38. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) narządów położonych powierzchownie - tarczycy, sutka, ślinianek, węzłów chłonnych, guzów tkanek miękkich
 • 39. Badanie usg jamy opłucnowej
 • 40. Ultrasonografia endoskopowa (EUS)
 • 41. Badanie endosonograficzne kanału odbytu i odbytnicy
 • 42. Badanie usg poprzez ciemiączko
 • 43. Badanie usg stawów biodrowych
 • 44. Badanie usg jamy brzusznej u dzieci
 • 45. Badanie usg w położnictwie i ginekologii
 • 46. Badanie serca płodu jako części badania płodu w ramach skriningu położniczego
 • 47. Badanie echokardiograficzne płodu jako część badania usg genetycznego płodu (level III US)
 • 48. Badanie usg narządu ruchu
 • 49. Badanie usg tętnic szyjnych i kręgowych
 • 50. Badanie usg tętnic nerkowych
 • 51. Badanie usg tętnic i żył kończyn dolnych
 • 52. Przezczaszkowa Ultrasonografia dopplerowska
 • 53. Badanie usg gałki ocznej i oczodołu
 • 54. Badanie usg z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących

Czym jest znaczenie w Słownik na S .