standardy postępowania co to znaczy
Co znaczy postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu?. Co to jest nerek to pierwszy w historii.

Czy pomocne?

Standardy postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek

Definicja z ang. Standards of conduct in the diagnosis and treatment of kidney diseases, z niem. Verhaltensstandards in der Diagnose und Behandlung von Nierenerkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Makmed, Gdańsk 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,394 str., Wymiary: 160*240 mm
Zagadnienia: standardy postępowania
ISBN: ISBN 83-88322-08-7
Opis: Standardy postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek to pierwszy w historii polskiego piśmiennictwa medycznego tak obszerny zbiór standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w podstawowych schorzeniach i zespołach chorobowych w nefrologii. Publikacja nie tylko systematyzuje wielki region wiedzy medycznej z zakresu nefrologii, lecz także ma szansę stać się niezwykle cennym "narzędziem" w negocjacjach między świadczeniodawcami a płatnikami świadczeń medycznych. W pracach nad Standardami udział wzięto 27 profesorów, 6 doktorów habilitowanych i 20 doktorów medycyny z ponad 30 ośrodków nefrologicznych w Polsce. Standardy ukazują się pod naukową redakcją wybitnych nefrologów: prof. Bolesława Rutkowskiego i prof. Stanisława Czekalskiego
Spis treści:
 • Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
 • STANDARYZACJA A ZASADY DOBREJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ
 • EPIDEMIOLOGIA CHORÓB NEREK
 • PODSTAWOWE Symptomy KLINICZNE SCHORZEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
 • BADANIA LABORATORYJNE Ważne W ROZPOZNAWANIU CHORÓB NEREK
 • BADANIA OBRAZOWE POMOCNE W ROZPOZNAWANIU I RÓŻNICOWANIU CHORÓB NEREK
 • Rozdział 2. Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w podstawowych zespołach w nefrologii
 • Standard 1. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK
 • Standard 2. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE NEFROPATII W PRZEBIEGU CHORÓB UKŁADOWYCH
 • Standard 3. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
 • Standard 4. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE OSTRYCH I PRZEWLEKŁYCH NIEBAKTERYJNYCH CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWYCH ZAPALEŃ NEREK
 • Standard 5. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE KAMICY MOCZOWEJ
 • Standard 6. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE WIELOTORBIELOWATEGO ZWYRODNIENIA NEREK
 • Standard 7. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE NEFROPATII CUKRZYCOWEJ
 • Standard 8. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE NEFROPATII NADCIŚNIENIOWEJ
 • Rozdział 3. Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w podstawowych zespołach w nefrologii
 • Standard 9. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE ZESPOŁU NERCZYCOWEGO
 • Standard 10. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE NADCIŚNIENIA NERKOPOCHODNEGO
 • Standard 11. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • Standard 12. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE UTAJONEJ I WYRÓWNANEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • Standard 13. KWALIFIKACJA I PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO
 • Standard 14. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI NERKOPOCHODNEJ
 • Standard 15. ROZPOZNAWANIE I LECZENIE ZABURZEŃ GOSPODARKI WAPN10W0-FOSFORANOWEJ (CA-P) U CHORYCH Z, PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
 • Standard 16. KWALIFIKACJA I PRZYGOTOWANIE CHOREGO Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK DO PRZESZCZEPIENIA NERKI
 • Rozdział 4. Standardowe postępowanie w podstawowych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych w nefrologii
 • Standard 17. BIOPSJA NERKI
 • Standard 18. DOSTĘP NACZYNIOWY DO HEMODIALIZY
 • Standard 19. STANDARDOWA HEMODIALIZA I JEJ ODMIANY
 • Standard 20. REUTYLIZACJA DIALIZATORÓW
 • Standard 21. POSTĘPOWANIE Z CEWNIKIEM OTRZEWNOWYM
 • Standard 22. DIALIZA OTRZEWNOWA
 • Standard 23. ROZPOZNANIE I LECZENIE ZAPALENIA OTRZEWNEJ
 • Standard 24. PLAZMAFEREZA
 • Standard 25. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM PO PRZESZCZEPIENIU NERKI
 • Rozdział 5. Niektóre zagadnienia organizacji opieki nefrologicznej
 • Standard 26. ORGANIZACJA I PROWADZENIE OŚRODKA HEMODIALIZY
 • Standard 27. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Pomiędzy LEKARZEM RODZINNYM A SPECJALISTĄ NEFROLOGIEM W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU CHORÓB NEREK
 • Alfabetyczny lista autorów

Czym jest znaczenie w Słownik na S .