statystyczna analiza wyników co to znaczy
Co znaczy analiza wyników badań naukowych w?. Co to jest lekarzy, pielęgniarek, uczestników studiów.

Czy pomocne?

Statystyczna analiza wyników badań naukowych w medycynie i biologii

Definicja z ang. Statistical analysis of the results of scientific research in medicine and biology, z niem. Die statistische Analyse der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in Medizin und Biologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,175 str., Wymiary: 170*240 mm
Zagadnienia: statystyczna analiza wyników
ISBN: ISBN 83-233-1379-2
Opis: Książka jest przeznaczony dla studentów medycyny i biologii, lekarzy, pielęgniarek, uczestników studiów doktoranckich i wielu innych osób zainteresowanych statystycznym opracowaniem danych medycznych. Materiał obejmuje sposoby statystyczne, mające najczęściej wykorzystanie w badaniach naukowych, których znajomość obowiązuje studentów medycyny i biologii. Zapoznaje on z metodami zbierania i opisu danych klinicznych i epidemiologicznych, pojęciami z zakresu prawdopodobieństwa, obliczaniem błędów standardowych i przedziałów ufności, wykonywaniem testów istotności i posługiwaniem się wieloma metodami analizy danych. Omawiane problemy są ilustrowane licznymi przykładami z badań medycznych. Wyjątkową zaletą podręcznika jest sposobność samodzielnego wykonania zadań dzięki pakietu statystycznego EPIINFO, korzystając z bazy zawartej na załączonej do książki dyskietce.
Spis treści:
 • 1. Opis zebranego materiału
 • 2. Miary położenia
 • 3. Miary zmienności (rozproszenia)
 • 4. Przedmioty teorii prawdopodobieństwa
 • 5. Rozkład dwumianowy
 • 6. rozkład Poissona
 • 7. Rozkład normalny
 • 8. Sprawdzanie hipotez statystycznych
 • 9. Test nieparametryczny CHI 2
 • 10. Inne testy nieparametryczne
 • 11. Sprawdzanie hipotez dotyczących średniej arytmetycznej
 • 12. Sprawdzanie hipotez dotyczących proporcji
 • 13. Współzależność-współczynnik korelacji
 • 14. Inne miary korelacji
 • 15. Regresja liniowa
 • 16. Sprawdzanie hipotez dotyczących korelacji i regresji
 • 17. Badanie wariancji
 • 18. Badanie wariancji w klasyfikacji pojedynczej (próby niezależne)
 • 19. Badanie wariancji w klasyfikacji pojedynczej (próby związane)
 • 20. Badanie wariancji w klasyfikacji podwójnej
 • 21. Pomiar stanu zdrowia ludności
 • 22. Obliczanie ryzyka względnego
 • 23. Standaryzacja wskaźników ryzyka względnego
 • 24. Ryzyko przypisane (frakcja etiologiczna)
 • 25. Standaryzacja ryzyka przypisanego

Czym jest znaczenie w Słownik na S .