stres zawodowy służbach co to znaczy
Co znaczy Stres zawodowy w służbach ratowniczych?. Co to jest funkcjonariusze policji, pracownicy.

Czy pomocne?

Stres zawodowy w służbach ratowniczych

Definicja z ang. Stress professional rescue services, z niem. Stress professionelle Rettungsdienste.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSH-E, Łódź 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,215 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: stres zawodowy służbach
ISBN: ISBN 83-7405-193-0
Opis: Napięcia i urazy, jakich na co dzień doświadczają funkcjonariusze policji, pracownicy karetek pogotowia czy jednostek gaśniczych straży pożarnej kumulują się i bez wykorzystania odpowiednich środków zaradczych zaczynają wpływać destrukcyjnie na życie zawodowe i osobiste ratowników. Celem przedstawionych w tej książce badań było określenie zależności pomiędzy odczuwanym stresem w pracy i posiadanymi zasobami i stosowanymi strategiami radzenia sobie, a konsekwencjami stresu w formie zespołu wypalenia zawodowego i zaburzeń zdrowotnych w grupie pracowników służb ratowniczych i opracowanie wskazówek do programu oddziaływań profilaktyki stresu zawodowego i jego negatywnych konsekwencji.
Spis treści:
  • Wprowadzenie 1. Stres w pracy zawodowej 2. Skutki stresu zawodowego 3. Rola zasobów osobistych i społecznych w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom stresu zawodowego 4. Sposób i cel badań 5. Badanie opisowa wyników badań 6. Zależności pomiędzy zmiennymi i rola zasobów w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom stresu zawodowego 7. Podsumowanie i implikacje praktyczne Zakończenie Bibliografia. Lista tabel i rysunków Aneks - Wstępne założenia programu - Wytyczne do prowadzenia programu - Przebieg programu

Czym jest znaczenie w Słownik na S .