strukturalne podstawy co to znaczy
Co znaczy Strukturalne podstawy biologii komórki?. Co to jest polskim rynku nie ma książki, która.

Czy pomocne?

Strukturalne podstawy biologii komórki

Definicja z ang. Structural basis of cell biology, z niem. Strukturelle Grundlage der Zellbiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,379 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: strukturalne podstawy
ISBN: ISBN 83-01-14070-4
Opis: Nowoczesny i oryginalny książka biologii komórki! Na polskim rynku nie ma książki, która aby w sposób tak doskonały dokumentowała różne aspekty zależności pomiędzy strukturą a funkcją komórki. (Z przedmowy) W książce opisano różne typy komórek roślinnych i zwierzęcych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania strukturalnej organizacji ich cytoplazmy z biegnącymi w nich podstawowymi czynnościami fizjologicznymi. Dwa pierwsze rozdziały zawierają podstawowe wiadomości na temat technik badawczych, którymi posługuje się współczesny cytolog. Wprowadzają również czytelnika w definicja komórki prokariotycznej i eukariotycznej, uwypuklając ich różnice strukturalne. Rozdziały 3-9 omawiają organizację i czynności poszczególnych przedziałów cytoplazmatycznych - organelli, uwzględniając molekularne podłoże przebiegających tam mechanizmów chemicznych. Poruszają takie zagadnienia, jak: - błona komórkowa - organizacja cytoplazmy - degradacja substratów w komórce - transformatory energii - mitochondria i chloroplasty - pierwotne utleniacze - peroksysomy - cykl życiowy komórki i jej podział - szkielet komórkowy - teoria komórkowa. Tekst książki oparty jest na literaturze źródłowej. Jej wartość dydaktyczną podnosi elegancki i jasny styl wykładu. Istotnym elementem publikacji są ilustracje, a szczególnie mikrofotografie elektronowe, obrazujące z sporą dokładnością topografię powierzchni komórek i morfologię ich wnętrza. Obszerny wybór kilkuset elektronogramów przedstawia niemal kompletny zbiór organelli komórkowych zwierzęcych, raczej kręgowców i najważniejsze struktury cytoplazmatyczne komórek roślinnych. Zdjęcia z mikroskopu świetlnego przedstawiają charakterystyczny obraz podstawowych typów komórek i ich sposób organizowania się w tkanki. Niemal wszystkie wykorzystane w książce fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych autora. książka przeznaczony jest dla studentów biologii (cytologia, biologia molekularna, biologia rozwoju, biochemia, biotechnologia) uniwersytetów, akademii rolniczych i pedagogicznych, a również studentów biotechnologii, medycyny, weterynarii i chemii, doktorantów, pracowników naukowych tych kierunków i nauczycieli i uczniów wyższych klas licealnych.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .