suplement urzędowego wykazu co to znaczy
Co znaczy Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych?. Co to jest Rejestracji Produktów Leczniczych.

Czy pomocne?

Suplement do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. (stan na 31.07.2006)

Definicja z ang. Supplement to the Official List of Medicinal Products admitted to trading on Polish territory of the Republic. (As of 31.07.2006), z niem. Supplement zum Amts Liste von Arzneimitteln zugelassen auf polnischem Gebiet der Republik zu handeln. (Stand: 31.07.2006).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2006 Oprawa: miękka foliowana,151 str., Wymiary: 235 x 165 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: suplement urzędowego wykazu
ISBN:
Opis: Pismem nr P/RIM 460-282/06 z dnia 11.08.2006 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdził, iż ''Urzędowy Lista Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty Lecznicze wpisano do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Suplement I. Stan na 31 lipca 2006 roku'' zawiera dane zgodne z wpisami do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzony jest poprzez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 28 ust. 2 ustaw w związku z ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm). Suplement I obejmuje lista dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych i zmiany porejestracyjne objęte pozwoleniami za czas od 1 lutego 2006 r. do 31 lipca 2006 r'' które są ważne z punktu widzenia Urzędowego Wykazu.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .