wczesne leczenie oparzeń co to znaczy
Co znaczy Wczesne leczenie oparzeń?. Co to jest całościowym opracowaniem dotyczącym leczenia.

Czy pomocne?

Wczesne leczenie oparzeń

Definicja z ang. Early treatment of burns, z niem. Eine frühzeitige Behandlung von Verbrennungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,328 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: wczesne leczenie oparzeń
ISBN: ISBN 83-200-3228-8
Opis: Podręcznik jest pierwszym w polskim piśmiennictwie całościowym opracowaniem dotyczącym leczenia oparzeń. Uwzględniono w niej postępowanie terapeutyczne we wczesnym okresie oparzenia, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i później - w ambulatorium albo szpitalu. Sporo miejsca poświęcono patofizjologii, specjalny nacisk kładąc na rozwój zaburzeń organizmu w odpowiedzi na uraz oparzeniowy. Osobną część stanowią rozdziały poświęcone terapii oparzeń u dzieci, a również opisujące zasady leczenia żywieniowego w ciężkich oparzeniach, wczesną rehabilitację i zespół wstrząsu pourazowego. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do lekarzy pracujących w pogotowiu ratunkowym, w izbach przyjęć, na oddziałach ogólnochirurgicznych i ratowniczych, na oddziałach oparzeniowych i do pracowników służb ratownictwa medycznego, a również do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zainteresuje z pewnością także studentów medycyny. Prof. Jerzy Strużyna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Rekonstrukcyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, od wielu lat zajmuje się chorobą oparzeniową i jest uznanym autorytetem w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Wczesna odpowiedź na uraz oparzeniowy 2. Oparzenia - podstawowe definicje 3. Wstrząs oparzeniowy 4. Oparzenia dróg oddechowych 5. Pierwsza pomoc w oparzeniach 6. Leczenie zachowawcze 7. Wczesne chirurgiczne leczenie rany oparzeniowej 8. Ambulatoryjne leczenie oparzeń 9. Postępowanie z oparzonym w izbie przyjęć 10. Postępowanie i zakres leczenia w oddziałach ratunkowych 11. Transport oparzonego 12. Zasady leczenia żywieniowego w ciężkiach oparzeniach 13. Wczesne problemy anestezjologiczne u oparzonych 14. Wczesne postępowanie w oparzeniach u dzieci 15. Leczenie bólu oparzeniowego u dzieci 16. Znieczulenie oparzonych dzieci 17. Wczesna rehabilitacja 18. Zespół wstrząsu pourazowego
  • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na W .