wprowadzenie metodologii co to znaczy
Co znaczy metodologii badań pedagogicznych?. Co to jest studentów pedagogiki, odbywających studia.

Czy pomocne?

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Definicja z ang. Introduction to the methodology of educational research, z niem. Einführung in die Methodik der Bildungsforschung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2004, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,286 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: wprowadzenie metodologii
ISBN: ISBN 83-7308-445-2
Opis: Prezentowana tu publikacja przeznaczona jest raczej dla studentów pedagogiki, odbywających studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Intencją jej - poza ułatwieniem im przygotowywania prac dyplomowych i magisterskich - jest także wyjście naprzeciw rozumieniu i ocenianiu poprzez nich wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi spotykają się w literaturze pedagogicznej, a poniekąd również psychologicznej i socjologicznej. Pewną pomoc robota ta - o czym wspomniano wcześniej - może przynieść także doktorantom i habilitantom, piszącym rozprawy z zakresu pedagogiki, jak i różnym innym osobom bliżej zainteresowanym metodologicznymi problemami badań pedagogicznych.
Spis treści:
  • I. MINIMUM Wymogów STAWIANYCH BADANIOM PEDAGOGICZNYM 1. Świadomość potrzeby badań pedagogicznych 2. Znajomość metodologii badań pedagogicznych 3. Poprawność logiczna i językowa w badaniach pedagogicznych 4. Wystrzeganie się błędów w badaniach pedagogicznych
  • II. TEORETYCZNE ASPEKTY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. Charakterystyka teorii pedagogicznych 2. Rola teorii w badaniach pedagogicznych 3. Funkcje teorii pedagogicznych 4. Teorie a praktyka pedagogiczna 5. Teorie pedagogiczne w świetle indukcji i dedukcji
  • III. BADANIA ILOŚCIOWE I POMIAR W PEDAGOGICE 1. Ustalenie badań ilościowych i pomiaru 2. Znaczenie badań ilościowych i pomiaru w pedagogice 3. Typy skal pomiarowych 4. Rzetelność i trafność pomiaru 5. Słabe strony badań ilościowych i pomiaru
  • IV. BADANIA JAKOŚCIOWE W PEDAGOGICE 1. Czym są badania jakościowe? 2. Zapotrzebowanie na badania jakościowe 3. Warunki poprawności badań jakościowych 4. Niedomagania w badaniach jakościowych 5. Uwagi godne podkreślenia w badaniach jakościowych
  • V. PROBLEMY I HIPOTEZY W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH 1. Rozumienie i rodzaje problemów badawczych
  • VI. ZMIENNE, WSKAŹNIKI I TYPY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. Definicja i klasyfikacja zmiennych 2. Wskaźniki i ich uzasadnienie 3. Podział wskaźników 4. Dobór i interpretacja wskaźników 5. Typy badań pedagogicznych
  • VII. DOBÓR PRÓBY W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH 1. Ogólna charakterystyka doboru próby 2. Losowy dobór próby 3. Celowy dobór próby 4. Rozmiar i inne aspekty próby
  • VIII. Fazy BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. Fazy badań a etapy myślenia refleksyjnego 2. Zaistnienie sytuacji problemowej 3. Formułowanie problemów i hipotez 4. Wybór i konstruowanie narzędzi badawczych 5. Dobór badanych osób 6. Przeprowadzanie badań 7. Opracowanie wyników badań
  • IX. MORALNE ASPEKTY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. Potrzeba uwzględnienia kontekstu moralnego w badaniach 2. Poszukiwanie prawdy kluczowym celem badań 3. Wiarygodność i kompetencje badacza 4. Zobowiązania wobec osób badanych 5. Łączność badań z praktyką pedagogiczną
  • X. PRZEGLĄD METOD I TECHNIK BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. Obserwacja 2. Eksperyment pedagogiczny 3. Testy osiągnięć szkolnych 4. Sposób socjometryczna 5. Sposób sondażu diagnostycznego 6. Badanie dokumentów 7. Inne sposoby badań Zakończenie. Bibliografia cytowana

Czym jest znaczenie w Słownik na W .