wprowadzenie teorie metody co to znaczy
Co znaczy teorie i metody badawcze nauk o?. Co to jest każda warta jest opublikowania w języku.

Czy pomocne?

Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu

Definicja z ang. Introduction to the theories and research methods sciences education, z niem. Einführung in die Theorien und Forschungsmethoden Wissenschaften Bildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,254 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.62 kg
Zagadnienia: wprowadzenie teorie metody
ISBN: ISBN 83-89574-20-9
Opis: ''podręcznik ta złożona jest z trzech części, z których każda warta jest opublikowania w języku polskim, gdyż zawiera treści dotyczące nowoczesnego uprawiania pedagogiki. Publikacja stanowi poznawczo i metodycznie wartościową lekturę zarówno dla pracowników naukowych z dziedziny pedagogiki, jak i coraz liczniejszych studentów kierunków pedagogicznych szkół wyższych''. Z recenzji prof. S. Palki ''Każdy pedagog powinien znać, rozumieć i porównać występujące w naukach o wychowaniu zróżnicowanie perspektyw poznawczych, które odmiennie opisują istot wychowania, wyjaśniają jego fenomen i określają swoistą dlań rolę pedagoga. ''podręcznik H.-H. Krügera jest idealną prezentacją i krytyczną zarazem analizą teoretycznych koncepcji i stanowisk w naukach o wychowaniu i najnowszych podejść badawczych''. Z recenzji prof. B. Śliwerskiego
Spis treści:
  • Wstęp do wydania polskiego
  • Część pierwsza. TEORETYCZNE KONCEPCJE I STANOWISKA W NAUKACH O WYCHOWANIU Rozdział 1. Pedagogika humanistyczna Rozdział 2. Empiryczna nauka o wychowaniu Rozdział 3. Krytyczna nauka o wychowaniu Rozdział 4. Inne kierunki w naukach o wychowaniu
  • Część druga. Sposoby BADAŃ W NAUKACH O WYCHOWANIU Rozdział 5. Hermeneutyka humanistyczna Rozdział 6. Badanie działań pedagogicznych Rozdział 7. Sposoby jakościowe w badaniach pedagogicznych Rozdział 8. Sposoby ilościowe w badaniach pedagogicznych Rozdział 9. Możliwości i ograniczenia metod ilościowych i jakościowych
  • Część trzecia. PEDAGOGIKA REFLEKSYJNA A KRYTYCZNE BADANIA OŚWIATOWE Rozdział 10. Teoretyczne punkty odniesienia
  • Bibliografia. Leksykon terminów. Indeksy

Czym jest znaczenie w Słownik na W .