wskazówki przygotowania co to znaczy
Co znaczy przygotowania regulaminów pracy w?. Co to jest Kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom.

Czy pomocne?

Wskazówki do przygotowania regulaminów pracy w zakładach służby zdrowia w części dotyczącej pracy kobiet

Definicja z ang. Tips to prepare the regulations work in health care institutions in the section on women's work, z niem. Tipps, um die Vorschriften auszuarbeiten, arbeiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens im Abschnitt über die Frauenarbeit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,48 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.06 kg
Zagadnienia: wskazówki przygotowania
ISBN: ISBN 83-86052-22-8
Opis: Jednym z zasadniczych obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zatrudniający jest zobowiązany do zapobiegania szkodliwemu wpływowi mechanizmów pracy na zdrowie pracujących. Zatrudniający ma także wymóg pouczania i instruowania podległych pracowników i przeprowadzania odpowiednich szkoleń. Te ogólne zasady muszą być realizowane poprzez wszystkich pracodawców, w tym także w służbie zdrowia. W opracowaniu zawarta jest między innymi: * charakterystyka aktualnego stanu prawnego w dziedzinie ochrony zdrowia kobiet pracujących, * badanie obecnie funkcjonujących regulaminów pracy, * sposób formułowania regulaminów pracy i przekazywanie pracownikom ich treści - badanie ankietowe pośród pielęgniarek, * wskazówki do przygotowania regulaminów pracy w części dotyczącej pracy kobiet.
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Charakterystyka aktualnego stanu prawnego w dziedzinie ochrony zdrowia kobiet pracujących
 • 2.1. Prace powiązane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów i wymuszoną pozycją ciała
 • 2.2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
 • 2.3. Prace w hałasie i w drganiach
 • 2.4. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego i prace przy monitorach ekranowych
 • 2.5. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości i prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi
 • 2.6. Prace w podwyższonym albo obniżonym ciśnieniu
 • 2.7. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
 • 2.8. Prace narażające na działanie czynników chemicznych
 • 3. Badanie obecnie funkcjonujących regulaminów pracy w zakładach służby zdrowia
 • 3.1. Podsumowanie analizy regulaminów pracy
 • 4. Sposób formułowania regulaminów pracy i przekazywanie pracownikom ich treści ? badanie ankietowe pośród pielęgniarek
 • 4.1. Ocena wprowadzenia przepisów o pracach wzbronionych kobietom do praktyki zakładów służby zdrowia
 • 5. Wskazówki do przygotowania regulaminów pracy w części dotyczącej pracy kobiet
 • 5.1. Wysiłek fizyczny, transport ciężarów, wymuszona pozycja ciała
 • 5.2. Mikroklimat zimny, gorący i zmienny
 • 5.3. Hałas i drgania
 • 5.4. Pola elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, monitory ekranowe
 • 5.5. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości i prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi
 • 5.6. Podwyższone albo obniżone ciśnienie
 • 5.7. Szkodliwe czynniki biologiczne
 • 5.8. Czynniki chemiczne
 • 5.9. Organizacja pracy
 • 6. Podsumowanie

Czym jest znaczenie w Słownik na W .