wybór przepów prawnych co to znaczy
Co znaczy prawnych dla lekarza praktyka?. Co to jest prawnych dla lekarza praktyka - uwzględnia.

Czy pomocne?

Wybór przepisów prawnych dla lekarza praktyka

Definicja z ang. Choice of the legal practitioner, z niem. Wahl der Rechtspraktiker.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medsystem, Poznań 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,294 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: wybór przepów prawnych
ISBN: ISBN 83-85998-02-0
Opis: Stan prawny na 31.03.2000 r. Podręcznik "Wybór przepisów prawnych dla lekarza praktyka" - uwzględnia przede wszystkim przepisy regulujące zasady prowadzenia prywatnych praktyk lekarskich i stomatologicznych. To jest zestaw obowiązujących aktów prawnych dotyczących lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Przy wyborze tych przepisów autorzy kierowali się w szczególności praktycznymi aspektami działalności lekarskiej. Książkę podzielono na sześć części: W części zatytułowanej Zawód Lekarza, umieszczono przepisy regulujące istotne dla działalności lekarza kwestie takie jak: założenie i prowadzenie prywatnych praktyk, wymogi jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia, gdzie można wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską i jakim powinny odpowiadać, pod względem fachowym i sanitarnym, urządzenia dzięki których można wykonywać czynności w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i zasady odpłatności za leki. W oddzielnej części umieszczono przepisy dotyczące Izb Lekarskich i odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W trzeciej części zebrano przepisy dotyczące medycyny pracy pomiędzy innymi, w kwestii szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Zagadnienia prawne i przepisy, które trudno było jednoznacznie zakwalifikować, umieszczono w części Varia. Można tam znaleźć na przykład ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego bądź przepisy regulujące odpowiedzialność zawodową fachowych pracowników służby zdrowia. Część piąta to kodeks etyki lekarskiej. W szóstej części zostały zamieszczone artykuły o aktualnej treści prawniczej, niektóre poprzez wydawców czasopism medycznych. Autorzy żywią nadzieję, iż dobór przepisów będzie przydatny w praktyce codziennej lekarzom a również innym fachowym pracownikom służby zdrowia.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .